Sport en Bewegen.

Sporten zorgt voor een betere gezondheid en bespaart toekomstige zorgkosten. Sporten is leuk wanneer iedereen mee kan doen en plezier heeft. Sporten moet voor iedereen toegankelijk zijn. Een veilig en toegankelijk sportklimaat is belangrijk. Wij willen daarom dat alle sportverenigingen aandacht hebben voor dit onderwerp. Sport dient ook toegankelijk te zijn voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en voor chronisch zieken. Vervoer speelt hierbij een belangrijke rol.

In het kort

  • Goede bereikbare sportfaciliteiten voor iedereen
  • Sportfaciliteiten moeten ook toegankelijk zijn voor ouderen die lichamelijk beperkt zijn
  • De gemeente moet meer participeren in het “Volwassenenfonds Sport & Cultuur”
  • Bewegen in de buitenlucht moet gestimuleerd worden door het faciliteren in goede fiets- en wandelroutes
  • Stimuleren elektrisch fietsen onder ouderen
  • Voldoende buitenspel- en beweegmogelijkheden in woonwijken en rondom onderwijsinstellingen en kinderdagverblijven.

Iedereen kan minimaal 2x per week sporten in Opsterland.

Naast de jeugd moeten ook alle volwassenen in Opsterland tenminste twee keer per week kunnen sporten. Sinds 1 december 2021 is sprake van een vangnet voor volwassenen die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Om te waarborgen dat ook volwassenen in Opsterland minimaal twee keer per week kunnen sporten vinden wij dat de gemeente een inspanningsplicht moet vragen van verenigingen om deze volwassenen kosteloos bij een tweede wekelijkse training te plaatsen. Wij schatten in dat dit voor de vereniging veelal kosteloos kan, waar nodig moet de gemeente bijspringen

Bewegen in de buitenlucht.

Niks is gezonder dan bewegen in de buitenlucht. Daarom moet aandacht gegeven worden aan veilige fiets-, mountainbike-, wandel- en skeelerpaden. Met de komst van elektrische fietsen en de toenemende populariteit van het wielrennen vinden wij dat fietspaden zoveel mogelijk verbreed moeten worden naar vierbaanswegen en dat dorpen goed met elkaar verbonden worden. Door de komst van de elektrische fiets bewegen ouderen meer. Ouderen die een elektrische fiets niet kunnen betalen moeten voor de aanschaf gesteund worden.