Toerisme.

Opsterland behoort wat ons betreft tot een van de mooiste gemeenten van Nederland. Toerisme betreft een belangrijke inkomstenbron voor veel ondernemers, culturele instellingen, zorgt voor werkgelegenheid en zet Opsterland op de kaart.

In het kort

  • Stimuleren seizoensongebonden recreatie
  • Goede fiets- en wandelpaden
  • Voldoende ‘oplaadfaciliteiten’
  • Toeristen- en precariobelasting besteden ten gunste van toerisme en horeca
  • Meer hondenlosloopgebieden in Opsterland

Seizonsongebonden recreatie.

Seizoensongebonden toerisme betekent een altijd bruisend Opsterland. Dit willen wij realiseren door het stimuleren van de bouw van duurzame recreatiewoningen waar men het gehele jaar comfortabel kan verblijven. Doordat wij het makkelijker willen maken voor boeren om nevenactiviteiten te ontwikkelen zien wij grote kansen om het aantal recreatieverblijven in Opsterland te vergroten.
Goede fiets- en wandelpaden zijn essentieel voor een toeristisch Opsterland.

Goede fiets- en wandelpaden, inclusief ‘oplaadfaciliteiten’

Tijdens de lockdown is gebleken dat veel van de huidige fiets- en wandelpaden niet voldoende capaciteit hebben. Fiets- en wandelpaden moeten daarom zoveel mogelijk opgeknapt en verbreed worden zodat een ieder zich in zijn eigen tempo kan voortbewegen. Ook moeten rondom fiets- en wandelpaden voldoende ‘oplaadfaciliteiten’ geplaatst worden zoals: picknickbanken, openbare toiletten, waterpunten en elektrische oplaadpunten.

Besteding van toerisenbelasting.

D66 is kritisch als het gaat om de bestedingen van de opbrengsten van de toeristenbelasting en precariobelasting voor terrassen. In de afgelopen raadsperiode zijn gelden vanuit deze belastingen niet altijd besteed ten gunste van het toerisme. Toerisme en horeca zijn essentieel voor de economie in Opsterland. Terrassen zijn sociale ontmoetingsplekken en daarmee een verrijking voor de gemeente. Bovendien leveren deze belastingen buitensporig veel bureaucratie op. Volgens D66 is het tijd om de huidige systematiek te evalueren en te waarborgen dat dergelijke belastingen op zijn minst ten gunste van het toeristisch klimaat worden besteed.

Meer losloopgebieden voor honden in Opsterland.

Losloopgebieden voor honden zijn schaars. Tijdens de lockdown hebben aanzienlijk meer mensen een hond aangeschaft. Dit leidt niet alleen tot topdrukte in de het losloopgebied in de Bakkeveense Duinen, waar veel hondeigenaren van buiten de gemeente komen, maar ook tot kansen om nog meer mensen aan te trekken. Ook vinden wij het vanuit het perspectief van dierenwelzijn wenselijk om verspreid over Opsterland meer losloopgebieden aan te wijzen.