De Gemeente neemt de leiding.

D66 staat voor een gemeente die de leiding neemt bij grote vraagstukken als ‘Wonen’ en de ‘Energietransitie’. Die waar gepast faciliterend optreedt en naast haar burgers staat.

Een gemeente die staat voor laagdrempelige inspraak en een actieve democratie.

In het kort:

  • De gemeente neemt duidelijke leiding bij de grote vraagstukken;
  • de gemeente gaat de Mienskip ècht vormgeven (zie apart hoofdstuk)
  • gerichte digitale dorpsraadplegingen en preferenda
  • laagdrempelige en tijdige communicatie
  • Opsterland wordt een regenbooggemeente
  • onafhankelijk onderzoek wordt ook mogelijk bij een minderheid in de raad
  • er komt een intergemeentelijke onafhankelijke rekenkamer
  • de gemeente waarborgt ten alle tijde de privacy van haar inwoners

Informeringsplicht.

De gemeente heeft een informatievoorsprong en daarom een informeringsplicht aan haar burgers. Zo moet de gemeente bij wijzigingen in beleid- pro-actief de belanghebbenden informeren Een basisvereiste is dat de gemeente laagdrempelig en tijdig is in haar communicatie. Laagdrempeligheid willen wij realiseren door het creëren van een baan voor een laaggeletterd persoon.

Lokale inspraak door preferenda.

Met een steeds groter wordende afstand tot het gemeentehuis moet de gemeente actief beleid voeren op het verkleinen van de kloof tussen haar en haar inwoners. Dit door een goede inrichting van de Mienskip te realiseren (zie hiervoor de volgende paragraaf). Inwoners moeten vroeg betrokken worden bij besluiten welke hen direct raken en de mogelijkheid hebben om hun stem te laten gelden via digitale dorpsraadplegingen en preferanda. Een preferendum brengt individuele voorkeuren samen tot een lijst van gedeelde prioriteiten. Zo wordt een plan gevormd vanuit overeenkomsten en draagvlak. Ook wordt draagvlak zo meetbaar en controleerbaar, wat in de afgelopen raadsperiode niet altijd het geval is gebleken en tot veel discussie heeft geleid.

Regenbooggemeente.

Wij zullen altijd blijven benadrukken dat de gemeente er voor iedereen is. Niet alleen op Coming Out Day moet de gemeente laten zien dat zij er is voor de LGBTQIA+- emeenschap. Opsterland wordt een Regenbooggemeente en gaat het landelijke convenant ondertekenen.

Versterken van het dualisme.

De oppositie heeft in deze raadsperiode bij uitblijven van antwoorden en aanvullende informatie van het college meerdere keren verzocht om een onafhankelijk onderzoek. Dit is met 11 tegen 10 stemmen geblokkeerd. Democratisch en dualistisch onwaardig. De raad moet zijn controlerende functie altijd goed kunnen uitoefenen, ook als er sprake is van een krappe minderheid. Daarom vinden wij dat een onafhankelijk onderzoek ingesteld moet kunnen worden indien er sprake is van een draagvlak van tenminste 1/3 deel van de raadsleden met een minimum van twee partijen.
Daarnaast moeten we aansturen op een intergemeentelijke dan wel provinciale rekenkamer welke onafhankelijk de raadsleden en betrokken inwoners helpt het college te controleren.