Marco Veenstra

Beeld: N. Kooistra

Beetsterzwaag – Docent Economie

“Mienskip in Opsterland betekent voor mij dat iedereen op een eerlijke manier mee kan doen. Randvoorwaardelijk is een college en gemeenteraad die beslissingen nemen op basis van bewezen feiten en zo groeiend populisme en polarisatie tegengaat en ervoor zorgt dat minderheden niet worden uitgesloten.”

Toekomstvisie voor Opsterland

Met mijn ervaringen als econoom, leraar en ex-onderwijsmanager wil ik nu bijdragen aan een leefbaar Opsterland voor 2050. Voor de nieuwe generatie en de werkenden dreigt er alleen toekomstperspectief door een vertrek. Prioriteit nummer één is het zorgen voor betaalbare woningen. Daarnaast zullen we moeten investeren in moderne, kwalitatieve en bereikbare voorzieningen op het gebied van sport, cultuur- en onderwijs/wetenschap.
Door een aantrekkelijke vestigingsplaats te zijn voor het bedrijfsleven kunnen we extra inkomsten genereren. Vooral het binnenhalen en het koesteren van technische- en circulaire bedrijven is een gouden kans. Daarnaast kan toerisme Opsterland verder voorzien van inkomsten. Bij de uitgaven kant kan er door technologische ontwikkelingen en onderzoek worden ingezet op een efficiënt overheidsapparaat. Alleen hierdoor kunnen we verdere lastenverzwaring voor de middenklasse tegengaan. Voor gezinnen, starters, alleenstaanden en gepensioneerden is dit vanwege hoge huurlasten, zorglasten en overig levensonderhoud hard nodig.