Mienskip.

De Mienskip dat zijn wij samen. Samen staan we sterk, maar dan moeten we wel weten wat we mogen en kunnen. Momenteel is de Mienskip in Opsterland een hol begrip en worden gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden onverschillig afgestoten naar vrijwilligers uit de gemeenschap. Wij gaan dat veranderen.

In het kort

  • Gemeente bepaalt Mienskip-vormen en bijbehorende kaders.
  • Gemeente is actief betrokken bij de gewichtige Mienskip-projecten.
  • De Mienskip wordt een apart onderdeel in de begroting
  • Verantwoording vanuit de Mienskip en de gemeente over Mienskips-resultaten
  • De Mienskip gaat uit van gelijke en eerlijke kansen voor iedereen
  • Die Mienskip heeft het uitdagingsrecht (‘Right to Challenge”)
  • Behoud van dorpshuizen heeft grote prioriteit.

Het belang van de Mienskip.

De Mienskip dat zijn wij samen. Samen staan we sterk, maar dan moeten we wel weten wat we mogen en kunnen. Momenteel is de Mienskip in Opsterland een hol begrip en worden gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden onverschillig afgestoten naar vrijwilligers uit de gemeenschap. De Mienskip gaat niet over het organiseren van een buurtbarbecue, maar over vitale zaken die veel mensen in hun dagelijkse leven kunnen raken.

De Mienskip gaat over de wensen van mensen en onderlinge omgang. Het is daarom van groot belang dat de Mienskip vaste bestuurlijke vormen krijgt. Het organiseren van een lokaal sportevenement vergt heel andere vaardigheden dan het realiseren van een nieuwbouwwijk of een sportcomplex. Bij verschillende vormen horen verschillende regels en verschillende gradaties van begeleiding en verantwoording. De gemeente moet altijd actief betrokken blijven in haar begeleiding van belangrijke zaken, zij blijft immers eindverantwoordelijk. In het verlengde daarvan moet de gemeente inzichtelijk maken welke taken zij wil over dragen aan de Mienskip en de effecten hiervan weergeven.

In de Mienskip geldt: gelijke kansen voor iedereen.

De Mienskip is iedereen. Daarom mag het niet zo zijn dat de slagingskans van een Mienskipsproject afhankelijk is van de hoogte van het inkomen van particulieren, zoals het geval was bij Stichting Moai Wenplak Terwispel. De gemeente moet specifiek budget vrijmaken zodat iedereen de mogelijkheid krijgt om een goed idee voor de Mienskip uit te werken. Wanneer een plan vanuit de Mienskip beter uitgevoerd kan worden dan door de gemeente, moet zij de mogelijkheid krijgen deze taken op zich te nemen.

Behoud van dorpshuizen.

Wij willen voor het behoud van de dorpshuizen goede samenwerkingsverbanden tussen dorpshuizen, verenigingen, stichtingen, scholen en lokaal welzijnswerk. Dergelijke samenwerkingsverbanden bevorderen de samenhang in de kernen. Het dorpshuis als ontmoetingsplek wordt hierdoor versterkt. Samenwerking maakt instandhouding van voorzieningen bovendien betaalbaarder. D66 steunt deze initiatieven omdat dit de voorzieningen houdt waar die wat D66 betreft horen: zoveel mogelijk in de kernen.