Gemeente Ooststellingwerf

Stem 14, 15, 16
maart op D66

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.

In maart 2022 kiest u de 21 leden van onze gemeenteraad. Die stellen de kaders voor wat er binnen de gemeente moet gebeuren. De gemeente heeft tegenwoordig veel taken, dus uw stem doet er echt toe. U bepaalt hoe de toekomst van Ooststellingwerf er uit gaan zien.

D66 Ooststellingwerf is sterk lokaal georiënteerd. U zult in ons programma dan ook alleen maar lokale speerpunten terug vinden. Uiteraard hebben wij daarnaast goede contacten met onze provinciale, landelijke en Europese fractie.