Vrij van zorgen over het klimaat en de natuur.

D66 wil een werkgroep Duurzaam Wonen, die informeert en inspireert en uiteindelijk verduurzamen voor iedereen mogelijk en betaalbaar maakt.

  • D66 stimuleert klimaatneutraal wonen. Dit doen we door een extra (verlaagd) tarief aan bouwleges vast te stellen voor nieuw te bouwen woningen.
  • D66 wil wadi’s realiseren: Water Afvoer Door Infiltratie. Hemelwater vangen we zo tijdelijk op. Dit is goed voor de biodiversiteit en een aanwinst voor je dorp.
  • D66 wil bedrijven stimuleren om te verduurzamen. Energie opwekken voor eigen gebruik, een groene parkeerplaats aanleggen etc.
  • • D66 wil dat de gemeente focust op zonnepanelen bij particulieren en bedrijven.
  • • D66 ziet graag dat dorpen zelf de mogelijkheid krijgen windenergie op te wekken, zoals in het Friese dorp Reduzum.

D66 wil een werkgroep Duurzaam Wonen, die informeert en inspireert en uiteindelijk verduurzamen voor iedereen mogelijk en betaalbaar maakt. Ongeacht of je nu huurt, of zelf eigenaar bent van een woning of bedrijf. Er zijn al energiecoaches, maar die worden nog lang niet altijd gevonden. Een werkgroep kan alle spelers bij elkaar brengen en spijkers met koppen slaan in de communicatie naar inwoners.

Klimaatneutraal bouwen willen we extra stimuleren. Dit doen we door een extra (verlaagd) tarief aan bouwleges vast te stellen voor nieuw te bouwen woningen.

D66 wil wadi’s realiseren in Ooststellingwerf: Water Afvoer Door Infiltratie. Een manier om hemelwater tijdelijk op te vangen, waarna het langzaam wegzakt in de bodem. Dit is goed voor de biodiversiteit. Als je het goed inpast is het een aanwinst voor je dorp/wijk/buurt en een mooie, vriendelijke manier van watermanagement. Het is daarbij belangrijk om de groene omgeving te combineren met de wereld van het water.

Beeld: Frank Hamstra

D66 wil ook bedrijven stimuleren om te verduurzamen. Energie opwekken voor eigen gebruik, een groene parkeerplaats aanleggen etc. Beter voor onze gemeente en het geeft een mooier beeld.

De afgelopen periode heeft de gemeente ingestemd met de realisatie van verschillende parken met zonnepanelen. Vanuit de Provincie is aangegeven dat dergelijke grote parken niet meer de bedoeling kunnen zijn. D66 ziet graag dat inwoners en bedrijven hun daken zo veel als mogelijk benutten voor zonnepanelen.
Energie opwekken voor eigen gebruik blijft een goede mogelijkheid!

Een andere manier van duurzaam energie opwekken is een windmolen. Vanuit de Provincie worden nu beperkt windmolens toegestaan bij boerderijen, en deze mogen dan niet hoger zijn dan 15 meter. D66 ziet graag dat vanuit de dorpen, bijv. vanuit dorpsbelang, aangegeven wordt wat het dorp zelf wil aan windmolens. Deze windmolens moeten dan in beheer komen van het dorp zelf, naar voorbeeld van het Friese dorp Reduzum (Roordahuizum).


We houden vast aan de ambities zoals die in de vorige periode zijn vastgelegd. We streven naar Ooststellingwerf energieneutraal en CO2-neutraal in 2030. We gaan door met het Duurzaamheidsfonds, en de ondersteuning van diverse duurzaamheidsprojecten in de samenleving.

Beeld: Beeldbank D66

We houden vast aan de ambities zoals die in de vorige periode zijn vastgelegd. We streven naar Ooststellingwerf energieneutraal en CO2-neutraal in 2030. We gaan door met het Duurzaamheidsfonds, en de ondersteuning van diverse duurzaamheidsprojecten in de samenleving.