Vrij om je veilig te voelen

  • D66 wil betere verkeersveiligheid in de dorpen.
  • D66 wil overlast tegengaan door meer regie op de samenwerking tussen onder meer politie, gemeente, scholen en zorgverleners.
  • D66 wil drugsoverlast verminderen via een legale coffeeshop.
  • D66 wil de overlast van verwarde personen verminderen door tijdelijk extra praktijkondersteuners GGZ in te zetten.
  • D66 wil dat de komende periode minimaal 1x de digitale veiligheid wordt getest.

Veiligheidsbeleid

  • Verkeersveiligheid in de dorpen heeft prioriteit en moet verbeterd worden. Bijvoorbeeld de schoolroute in Waskemeer, de verkeersdrukte op de Hereweg te Donkerbroek en de hoge snelheid aan de Vaart in Appelscha.
  • Preventie van criminaliteit is nodig, want het gevoel van onveiligheid neemt toe in Ooststellingwerf. D66 wil meer procesregie op de samenwerking tussen politie, gebiedsteams (gemeente), zorgverlening/huisartsen, scholen en andere betrokken partijen. Bij scholen zetten we graag in op voorlichting.
  • Een legale coffeeshop in Oosterwolde kan helpen in de aanpak en preventie van drugsoverlast.
  • De politie heeft aangegeven dat er, sinds corona zijn intrede deed, meer overlast is van verwarde personen. Intussen nemen de wachtlijsten bij de GGZ toe. D66 wil dit tegengaan door tijdelijk extra praktijkondersteuners GGZ in te zetten.

Digitale veiligheid

  • Bij veiligheid hoort ook digitale veiligheid. De gemeente beschikt over veel persoonlijke informatie van en over haar inwoners. D66 wil dat de gemeente minimaal 1x per bestuursperiode aan ‘red teaming’ doet. Dit is een simulatie van een realistische digitale aanval. De gemeente moet ook digitaal haar zaken goed op orde hebben.