Renske van der Tempel

Beeld: Martin Reidsma

Graag wil ik het goede gesprek voeren over wat de gemeente nodig heeft. Dat is voor iedere inwoner in ieder dorp anders. Daarom is het belangrijk om naar elkaar te luisteren en dan een afweging te maken. Diversiteit vind ik daarbij heel belangrijk. Er zijn nog steeds veel minder vrouwen dan mannen in de politiek. Zonde. Dat maakt het besluit dat je neemt minder representatief. De samenleving bestaat immers ook niet alleen maar uit mannen!

  • 45 jaar
  • Appelscha
  • Zij/haar

Door mijn Friese ouders ben ik Friestalig opgevoed, maar ben ik in heel Nederland en Duitsland opgegroeid. Mijn band met het Noorden zit heel diep. Ik vind Ooststellingwerf een prachtige gemeente qua natuur en de dorpen zijn gezellig. Maar zoals in elke gemeente zijn er genoeg dingen waar mensen van balen. Van hondenpoep, te hard rijden, onkruid, voorzieningen die er niet zijn, niet goed bereikbaar zijn of te duur.  Ik verdiep me graag in problemen en denk na over mogelijke oplossingen. En aangezien ik dat echt leuk vind en goed uit mijn woorden kom, vind ik dat ik daarmee wat moet doen. Dat ik mensen moet vertegenwoordigen die dat minder goed kunnen of gewoon niet willen.  

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Het bos! Welk bos maakt eigenlijk niet uit. Ik vind het heerlijk om door het bos te lopen en mijn hoofd leeg te maken. 

Beeld: Eigen foto

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Ooststellingwerf is prachtig! Ik zie kansen in het sociale beleid, in de aantrekkelijkheid van de dorpen voor onszelf en voor recreanten en toeristen, in verduurzaming en in verkeersveiligheid. 

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Ik zou het geweldig vinden als het lukt om als gemeente nog veel duidelijker te communiceren. Zodat iedereen die hulp of advies nodig heeft, dat ook makkelijk kan vinden. Of het nu gaat om hulp bij opvoeding, financiële ondersteuning of advies bij energiebesparing of isolatie.   
  • Ten tweede zou ik het mooi vinden wanneer je als gemeente durft te proberen. Doordacht, maar met lef. Starters woningen, mooi project? #gewoondoen!  
  • Ten derde wil ik vol inzetten op samenwerken. De maatschappij dat zijn wijzelf. Willen we een mooie gemeente houden, met een bloeiend ondernemersklimaat en voldoende voorzieningen als sportclubs, een bieb, scholen? Dan moeten we zorgen dat we samenwerken en belangen aan elkaar verbinden en krachten bundelen. Daar kun je als gemeente in faciliteren en als raad het goede voorbeeld in geven.