Landbouw en Natuur

Landbouw en Natuur

  • D66 wil samen met de sector toewerken naar millieuneutrale landbouw.
  • D66 wil agrariërs die stoppen ruimte geven voor innovatie en ondernemerschap.
  • D66 wil opwekking van duurzame energie ook voor agrariërs stimuleren.
  • D66 wil graag in de geest van de omgevingswet handelen van Nee tenzij naar Ja Mits. Ruimte voor innovatie en ondernemerschap van onze inwoners.
  • D66 wil ecologisch verantwoord bermbeheer met oog voor de verkeersveiligheid.
  • D66 wil onze prachtige natuurlijke gemeente, met elkaar, prachtig houden.

Landschapsbeheer

De agrarische sector is belangrijk voor de werkgelegenheid en het landschapsbeheer in Ooststellingwerf. D66 wil samen met de sector toewerken naar milieuneutrale landbouw waarin landbouw, veeteelt en natuur in evenwicht zijn en de consument goed en gezond voedsel krijgt tegen een eerlijke prijs (ook voor de boer). Omdat de verwachting is dat veel boeren in de komende jaren zullen stoppen moeten we flexibel zijn naar boeren toe die andere vormen van ondernemerschap willen combineren met hun bedrijf, zoals bijvoorbeeld een mini-camping, zorgboerderij of bierbrouwerij. Of die natuuronderhoud als extra taak op zich willen nemen. Ondernemerschap en innovatie moet de gemeente ondersteunen. D66 wil daarbij graag in de geest van de omgevingswet handelen van Nee tenzij naar Ja Mits.

D66 wil de agrariërs die blijven boeren stimuleren om bij te dragen aan de opwekking van duurzame energie. Dit kan via zonnepanelen, windmolens of andere vormen. Een en ander uiteraard met respect voor het landschap en de omwonenden.

Beeld: Eigen foto

Ecologisch bermbeheer

Ecologisch bermbeheer is noodzakelijk in verband met het uitbreiden van de biodiversiteit, maar dit kan alleen daar waar de verkeersveiligheid niet in het geding komt. Speelveldjes wel optimaal maaien. Waar mogelijk meer groen in de dorpen met duidelijke afspraken/samenwerking m.b.t. onderhoud, (dorps) initiatieven daartoe ondersteunen. Laten we onze prachtige gemeente, met elkaar, prachtig houden!