Wonen in een duurzaam Ooststellingwerf

Je bent vrij als je de ruimte hebt. Als je een betaalbaar huis kunt vinden op de plek waar je wilt wonen.

Wonen en Duurzaamheid

  • We moeten snel meer woningen bouwen. Niet alleen in de dorpen, ook vlakbij dorpen. D66 wil bouwen in een goede mix voor verschillende doelgroepen en in verschillende prijsklassen.
  • Ook meer Innovatief bouwen! Denk aan een project als Tiny Houses/starterswoningen in Makkinga.
  • Goede en bereikbare voorzieningen horen bij goed wonen. Hierover willen wij met inwoners in gesprek: wat moet in het dorp zelf kunnen en wat kan verderop?
  • De verkeersveiligheid en bereikbaarheid horen ook bij goed wonen.

Uitbreiding nieuwbouw

  • D66 wil dat snel duidelijk wordt wáár Ooststellingwerf gaat bouwen. Want bouwen moeten we. D66 vindt dat bouwen binnen de dorpsgrenzen (inbreiding) onvoldoende mogelijkheden oplevert met de ambitie die we hebben. We moeten nu ook gaan kijken naar het buitengebied. Niet in natuurgebied of cultuurhistorisch landschap, zoals aan het Jardingapad bij Oosterwolde, maar op plekken die zich ervoor lenen, vlakbij een dorp en met goede bereikbaarheid.

Beeld: Eigen foto

Gevarieerd bouwen

  • D66 wil bouwen in een goede mix, voor verschillende doelgroepen (senioren, starters, gezinnen) en prijsklassen (hoog/laag/huur/sociale huur). Het is dan wel van belang dat de woningen ook bij de doelgroep terecht komt. We overwegen de invoering van een anti-speculatiebeding, woonplicht en het aantonen van een sociale en economische binding met de gemeente Ooststellingwerf.
  • Goed wonen betekent ook goede voorzieningen in de buurt. D66 wil met dorpsbewoners in gesprek over welke voorzieningen zij belangrijk vinden in of nabij het dorp. En welke voorzieningen in een ‘regiodorp’ verderop kunnen zijn.
  • Verkeersveiligheid en bereikbaarheid is voor D66 een belangrijk onderdeel van goed wonen

Beeld: Blijfhierwonen.nl

D66 wil meer innovatief bouwen. Het project Tiny houses/starterswoningen in Makkinga gaan we de komende periode realiseren en bij succes moet dit snel navolging vinden in andere dorpen..