Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme

 • D66 wil aansluiten bij de Friese Preventie Aanpak: sporten voor je gezondheid.
 • D66 wil goede, voor iedereen toegankelijke sportvoorzieningen.
 • D66 wil dat onze jeugd tot 16 jaar tegen fors gereduceerd tarief kan sporten.
 • D66 is voor het versterken van Appelscha 3.0 ten behoeve van de zichtbaarheid van verblijfsrecreatie. Nu is het moment om te investeren in recreatie en toerisme.
 • D66 wil meer ruimte en gelegenheid voor culturele projecten. Meer ‘bruisplekken’, zoals organisaties in Ooststellingwerf dit zelf noemen. D66 wil de dorpskernen en de entree van dorpen aantrekkelijker maken. Een gezellig (groen) centrum, een groene brug of mooie bijenvriendelijke rotonde.

Sport voor iedereen

 • Iedereen moet mee kunnen doen in Ooststellingwerf. Een goede gezondheid is daarbij belangrijk. Dat begint bij bewegen en aansluiten bij de Friese Preventie Aanpak. Goede sportvoorzieningen zijn daarbij de basis, met goede sportaccommodaties. Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht achtergrond of eventuele beperking. D66 wil hierin investeren.
 • D66 wil dat alle kinderen kunnen sporten. Dat doen we door alle jonge inwoners tot 16 jaar voor 50 % van de abonnementskosten te laten sporten. Welke sport dan ook in onze gemeente. D66 vindt het jammer en onverstandig dat het vrij zwemmen in de gemeente zo duur is, zowel overdekt als ‘s zomers in het openlucht zwembad.

 • Sportaccommodaties in Ooststellingwerf moeten verduurzaamd worden en op niveau gebracht. Dat komt de sportprestaties en het aantal deelnemers ten goede. D66 vindt dat buitensporten meer gestimuleerd kunnen worden door de gemeente, bijvoorbeeld in samenwerking met Appelscha 3.0 en het buitensport walhalla.
 • D66 wil investeren in Appelscha 3.0. De afgelopen periode zijn we kritisch geweest op deze samenwerking tussen recreatieondernemers in onze gemeente. Maar Appelscha 3.0 bewijst zijn nut en vraagt verdere versterking. Juist met de kansen die er nu liggen verdient dit de steun van D66.

Kansen voor toerisme en cultuur

 • Onlangs heeft de ‘Maatschappij der Weldadigheid’ de status van Unesco werelderfgoed gekregen. Dit werelderfgoed ligt om Ooststellingwerf heen. Dat biedt een unieke kans om nu te investeren in recreatie en toerisme, en dan met name in de zichtbaarheid van verblijfsaccommodaties.
 • D66 wil dorpskernen en de entree van dorpen aantrekkelijker maken. Een gezellig (groen) centrum, een groene brug of mooie bijenvriendelijke rotonde. Dit kan onder andere door ‘adoptie’ door bedrijven, die in ruil voor reclame de rotonde onderhouden en vergroenen.
 • De oudste kunstroute van Nederland is ‘Open Stal’ te Oldeberkoop. D66 vindt deze kunstroute van groot belang voor onze inwoners en andere bezoekers. D66 is voorstander van meer ruimte en gelegenheid voor culturele projecten, of de term bruisplek zoals die door verschillende organisaties wordt gebruikt. Ook projecten zoals ‘Te kunst en te kuier’ van Stichting Kunstwerf omarmen we van harte. Samen met o.a. de bibliotheek geven zij kleur aan onze gemeente.