John Hilbers

Beeld: Martin Reidsma

We wonen in een prachtige gemeente en ik wil er graag aan bijdragen deze gemeente prachtig te houden!    

  • 60 jaar
  • Waskemeer

Ooststellingwerf is een prachtige gemeente met, gelukkig, nog voldoende ruimte voor natuur. Ook heerlijk stille plekken zijn er nog volop. Het is een belangrijke taak van de gemeente dit zo te houden en het liefst uit te breiden zodat onze gemeente en indirect de aarde een gezonde plek blijft om te verblijven. Na de thuis situatie is je leefomgeving en direct daarna de gemeente de belangrijkste bepalende factor in dit geheel en dus wil ik mij daarvoor graag inzetten. 

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Elk plekje in een bos 

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Vele kansen voor inwoners, ondernemers en mensen die komen meegenieten van al dat prachtigs in onze omgeving    

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Meer/beter contact met de inwoners 
  • Meer groen in de dorpen   
  • Behoud van veilige plek om te wonen, te werken en te recreëren