Kees Izelaar

Beeld: Eigen foto

  • 63 jaar
  • Donkerbroek
  • Hij/hem

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)


Wij wonen in het buitengebied van Donkerbroek tegen de Duurswouderheide aan. Dagelijks wandelen we daar met veel plezier met de honden. Ze moeten eruit om dagelijks voldoende beweging te krijgen, maar eigenlijk laten zij ons uit. Want wij genieten ondertussen volop van het landschap waarin we wonen. De afwisseling van weide en heide, lommerrijke lanen en de hardwerkende boeren die op hun manier een bijdrage leveren aan het prachtige landschap. Het is een voorrecht om in zo’n prachtige omgeving te wonen waar mensen elkaar nog groeten. Dat went nooit.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?


Voor mij is het zaak dat we een aantrekkelijke gemeente blijven voor hen die daar willen wonen en werken, maar ook voor hen die daar logeren en leren. Vandaar dat ik mij vooral zal richten op speerpunten van het verkiezingsprogramma als het gaat om de thema’s onderwijs, economie, klimaat en sport (cultuur, recreatie en toerisme) daarin.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Samenwerking is van groot belang. Samenwerking tussen burgers onderling. Samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Samenwerking tussen leraren en ouders. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Samenwerking tussen partijen in de raad, laten we die niet vergeten. Geen polarisatie vanuit bestaande stellingen, maar samenwerking daar waar het nodig is in het belang van iedereen in de gemeente. Daar wil ik voor staan.
  • Klimaat krijgt veel aandacht in de gemeente. Dat is terecht. Daar moeten we mee doorgaan op een realistische manier. Met aandacht voor de belangen en mogelijkheden van alle bewoners, ondernemers en toeristen in de gemeente. Idealen geven daarbij de richting aan en realistische verantwoorde stappen de mogelijkheden. Niemand buitensluiten en toch stappen vooruit maken. Dat is de manier waarop ik mee wil praten over het klimaat (leefbaarheid) in de breedste zin van het woord.
  • Ruimte voor duurzaam en innovatief ondernemerschap en behoud van voorzieningen als scholen, woningen, zorginstellingen en winkels staat wat mij betreft ook hoog op de agenda. Zonder bedrijvigheid in de omgeving van waar mensen wonen ontstaat kaalslag. Om Ooststellingwerf nog aantrekkelijker te maken dan het al is, zullen diverse partijen kennis, kunde en middelen op een vernieuwende manier moeten inzetten om voorbereid te zijn op een nieuwe tijd. De gemeente kan daarin een faciliterende functie hebben.