Bereikbaar en toegankelijke openbare ruimte

Openbaar vervoer

  • D66 wil OV-hubs (knooppunten van openbaar vervoer) ontwikkelen en verbeteren. Zoals bij Oosterwolde-Venekoten.
  • D66 wil dat de openbare ruimte in onze gemeente goed toegankelijk is. Ook met een beperking moeten inwoners hun boodschappen in het eigen dorp kunnen blijven doen.

Bereikbaarheid

De ontwikkeling en verbetering van OV-Hubs, zoals bij Oosterwolde-Venekoten. zijn zeer belangrijk voor de bereikbaarheid. D66 wil hier vol op inzetten. Doordat het openbaar vervoer in onze gemeente nog onvoldoende is en onvoldoende aansluit, kiezen veel mensen voor de auto. Ze kiezen pas voor het ov buíten onze gemeente, bijvoorbeeld door naar het station in Assen, Heerenveen of Steenwijk te rijden. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Toegankelijkheid

De openbare ruimte in onze gemeente moet goed toegankelijk zijn. Inwoners die te maken hebben me verminderde of beperkte mobiliteit moeten hun dagelijkse boodschappen kunnen (blijven) doen in onze gemeente. Dit betreft dan met name in de dorpen Oosterwolde, Appelscha, Oldeberkoop en Haulerwijk.