Sjef Boon

Beeld: Martin Reidsma

Ik wil op een positieve manier bijdragen aan een betere leefwereld voor iedereen.

  • 77 jaar
  • Oosterwolde

Op mijn manier wil ik een steentje bijdragen aan de leefbaarheid van onze samenleving, in het bijzonder die in mijn directe omgeving van Oosterwolde. 
Nu we steeds langer zelfstandig blijven wonen is het belangrijk dat we onze contacten in de buurt kunnen behouden en vereenzaming van ouderen kunnen tegengaan. 
Om zo lang mogelijk gezond te blijven zie ik graag plekken in de gemeente waar gesport kan worden, waar activiteiten kunnen worden ontwikkeld voor geest en lichaam.  

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Fietsen langs de Kuinder is een van mijn favoriete dagelijkse bezigheden. Prachtige natuur waar je in het voorjaar een moeder met jonge zwanen voorbij ziet zwemmen en je ongestoord kunt genieten van de omgeving.

Beeld: Martin Reidsma

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Ik zie kansen voor onze gemeente om een vooraanstaande rol te spelen in de kennis en ontwikkeling van bio-based materialen.  
De gemeente kan een belangrijke functie vervullen in de vergroening en de aanpassing van melkveebedrijven naar stikstof-, CO2-reductie- en klimaat 2030 eisen. 

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Versterken van de samenhang in de dorpen door het ondersteunen van lokale initiatieven.   
  • Ontwikkelen van meer kleinschalige ontmoetingsplekken voor ouderen om sportieve en sociale activiteiten mogelijk te maken.