Miny Lackroij

Beeld: Google

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Om de onderlinge samenhang tussen de inwoners te bevorderen tot een vriendelijke en rustige gemeente waar het goed wonen is.

Lievelingsplek in je gemeente

Als inwoner van Oldeberkoop vind ik het Molenbosch park het mooiste plekje waar ik graag vertoef.