Ignas Minnema

Beeld: Martin Reidsma


In 2015 ben ik teruggekeerd naar de gemeente Ooststellingwerf, en in Makkinga gaan wonen. Een terugkeer naar vrienden en vooral familie. Vanwege studie en werk was ik uitgevlogen via de steden Leeuwarden, Den Haag, Brussel en Assen. Een belangrijk deel van mijn jeugd heb ik in Oosterwolde doorgebracht.

  • 53 jaar
  • Makkinga
  • Hij/hem


Wonen in een dorp als Makkinga was eerst wennen, vooral als je een stad gewend bent. Het gemoedelijke, het elkaar groeten op straat en een praatje maken. Mienskip en noaberschap komen in Ooststellingwerf samen. Omkijken naar elkaar. Iets om te koesteren.


De kracht van een dorp als Makkinga heb ik ook mee mogen maken bij de organisatie van het openluchtspel ‘Kattinga’ in 2018. Meer dan 170 vrijwilligers uit Makkinga en omgeving hebben gezamenlijk de voorstelling neer gezet. De jury van de Gouden Gurbe (prijs van de Leeuwarder Courant) roemde Kattinga met de woorden: ‘Het leek wel of het hele dorp mee deed.’ In zekere zin was dat ook zo. Iedereen zag je boven zichzelf uit stijgen, en menigeen is nog steeds ongelofelijk trots. Want wat is er wat moois neergezet!

Wat zou het mooi zijn om de woorden ‘Het leek wel of het hele dorp mee deed’ groter te trekken naar de gemeente Ooststellingwerf. Want op meer plekken gebeuren mooie dingen. Samen maken we de samenleving. Als iedereen mee doet en mee kan doen, dan hoop ik dat we over een aantal jaren met net zoveel trots naar Ooststellingwerf kunnen kijken. D66 heeft in Ooststellingwerf een team klaar staan dat met u en voor u aan de slag wil. Doet u mee, en stemt u op ons?

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Mijn achtertuin in Makkinga. Vanuit deze plek heb ik vrij uitzicht over weiland en zicht op het Makkingaster Bos. Met enige regelmaat zijn vogels, hazen en reeën te zien.   

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Het ambitieniveau voor de woningbouw moet omhoog. Zeker als de Lelylijn wordt aangelegd. Dat betekent dat in elk dorp in Ooststellingwerf ook ruimte moet zijn om innovatief te bouwen, bijvoorbeeld in de vorm van Tiny Houses/starterswoningen. Het project als Makkinga is een voorbeeld dat als eerste moet worden gerealiseerd. 
 
Ook de ambities op het terrein van Recreatie en Toerisme moet omhoog. Met het Unesco Werelderfgoed om ons heen liggen er kansen die op korte termijn moeten worden benut. Dit kan door de zichtbaarheid van onze verblijfaccommodaties te vergroten.                                                           
 
Tot slot liggen er kansen op het gebied van de nieuwe economie. Het Biosintrum is neergezet met een inhoudelijke belofte: Onderwijs, ondernemers en overheid werken daarin samen ten behoeve van een Biobased economie. De gemeente moet nu als lokale overheid haar rol gaan pakken. Ook voor de randvoorwaarden moet de gemeente ondersteunend zijn: goede bereikbaarheid en mobiliteit worden steeds belangrijker.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • De komende raadsperiode heeft Ooststellingwerf eindelijk de financiële ruimte om te investeren. Lokale ondernemers zijn duidelijk in wat zij vinden wat nodig is.  
  • Veel ruimte zal nodig zijn voor woningbouw en innovatief wonen.  
  • We moeten gaan investeren in de nieuwe economie.  
  • Met het Unesco werelderfgoed om ons heen is het nu ook tijd om te investeren in recreatie en toerisme.
  • Of we doen het nu in goede samenwerking, of we doen het nooit.