‘CDA heeft heel veel uit te leggen.’

Met verbijstering heeft D66 kennis genomen van de laatste berichten over de lokale politiek in Ooststellingwerf. Het CDA heeft geen nieuwe wethouder kunnen vinden, en stelt dat ondernemers een politiek leven als wethouder onmogelijk wordt gemaakt. Stevige verwijten worden richting burgemeester gemaakt.

Gemeentewet

In de gemeentewet staat dat de burgemeester toe moet zien op de
bestuurlijke integriteit van de gemeente. In de vergadering van 15
februari dit jaar heeft de gemeenteraad besloten dat de
burgemeester toe moet zien op de uitvoering van de integriteitstoets
van kandidaat-wethouders. Deze integriteitstoets is een zware
procedure die uitermate zorgvuldig moet gebeuren.

Onderdeel van de zware procedure is dat, bij geconstateerde risico’s,
specifieke beheersmaatregelen worden verwacht en gevraagd.
Bijvoorbeeld het op afstand zetten van een zakelijk belang. Dit is wat
anders dan afstand doen of opgeven van een zakelijk belang, zoals
het CDA lijkt te suggereren. Deze beheersmaatregelen worden
landelijk aanbevolen.

Integriteitsrisico’s

D66 herkent zich niet in de beschuldigingen van het CDA en de VPO
jegens de burgemeester. Zij doet slechts haar werk. Werk dat de
gemeenteraad van haar mag verwachten, en zelfs expliciet heeft
gevraagd: Bij mogelijke integriteitsrisico’s adviseren over
maatregelen die deze risico’s verkleinen of wegnemen.

Wat ons betreft heeft niet de burgemeester, maar juist het CDA heel
veel uit te leggen. Hoe kan zij van ondertekenaar van het
collegeakkoord in de ene vergadering, tot zelfverklaard leider van de
oppositie nog voor de volgende vergadering worden?

Vragen

Geen wethouder kunnen of willen leveren is één ding, een
burgemeester beschuldigen en de coalitie de rug toe keren is nogal
heel wat anders.

Nadere uitleg op deze en vele andere vragen verwachten wij in de
extra raadsvergadering van 13 september a.s.