Nieuweooststellingwerver

In Steenwijkerland en Weststellingwerf wordt door de fracties van D66 nagedacht wordt over een voorstel tot een onderzoek naar het oprichten van een gemeentelijk energiebedrijf. In Ooststellingwerf leggen ze andere accenten, zo zegt D66-lijsttrekker en commissielid Ignas Minnema.

Gemeentelijk energiebedrijf

Grote investeerders van buiten de gemeente ontwikkelen zowel in Steenwijkerland als in de Stellingwerven zonneparken. En daarbij verdwijnt de winst in de zakken van deze investeerders. D66 in Steenwijkerland wil dat ook de hele gemeenschap er van profiteert. Statutair kun je dan vastleggen dat de opbrengst van dit gemeentelijke energiebedrijf ten goede komt aan alle inwoners. Door een gemeentelijk energiebedrijf op te richten kun je volgens D66 de situatie doorbreken en voorkom je ook sneller dat er projecten tot stand komen waarvoor weinig draagvlak bestaat.

Duurzaam energiebedrijf

Betrokkenheid van de gemeente garandeert dat een lokaal duurzaam energiebedrijf dicht bij de burgers staat. Door de oprichting van een gemeentelijk energiebedrijf krijgen inwoners, via de gemeenteraad, directe invloed op de tarieven en de besteding van de winst. Bijvoorbeeld in duurzaamheidsmaatregelen. Ook geeft een eigen energiebedrijf de gemeente volgens D66 directe invloed op de plek waar zonneparken komen. Ook bij D66 in Weststellingwerf overwegen ze nu de oprichting te laten onderzoeken.

Verleiden

Ignas Minnema van D66 in Ooststellingwerf verwacht echter meer heil in het verleiden van inwoners om te komen tot verdere verduurzaming. ‘Dat verleiden zal worden gedaan door een werkgroep die zich bezig houdt met duurzaam wonen.’ Het is een werkgroep die inwoners (en bedrijven) de weg gaat wijzen in het woud aan subsidies in regelingen, ongeacht of je nu zelf een woning huurt of in eigendom hebt, of een bedrijf.

De Eendracht

In Ooststellingwerf bestaat verder ook al een energiecoöperatie De Eendracht. Minnema: ‘Die heeft al prima initiatieven, bijvoorbeeld postcoderoosprojecten met zonnepanelen. Ook in Ooststellingwerf zijn er nog genoeg daken waar zonnepanelen passen. Zelf zien we liever initiatieven vanuit de inwoners zelf. Zo zou naar voorbeeld van het dorp Reduzum een dorp kunnen kiezen voor een (of meer) eigen windmolens. In eigen beheer kunnen dan alle opbrengsten ten gunste van het dorp zelf komen. Op dit moment doet de provincie daar helaas nog moeilijk over.’