Raadpraat 40 – Veilig op de fiets naar Weert

Tijdens de raadsvergadering van 8 februari 2022 zijn een aantal belangrijke besluiten genomen. Zoals gebruikelijk blikken we ook dit keer samen met u terug op de raadsvergadering.

Hoogwaardige
fietsroute
naar Weert

We zijn al jaren een groot voorstander van een veilige fietsroute naar Weert. Zo hebben we eerder al ingestemd met de aanleg van een fietstunnel bij Staat en een fietsbrug bij de McDonald’s over de Randweg-Zuid. Tijdens de raadsvergadering is besloten om het fietspad vanaf de tunnel bij Staat langs het kanaal langs de Pannenweg en Kampershoek tot aan de Biesterbrug in Weert te verbeteren en verbreden. Ook komt er vanaf de nieuwe fietsbrug bij McDonald’s een fietspad tussen de A2 en de Pannenweg om aan te sluiten op dit verbeterde fietspad langs het kanaal naar Weert. Met deze maatregelen wordt de oude fietsroute naar Weert in ere hersteld en als snelfietsroute uitgevoerd.

Eind van het jaar starten de eerste werkzaamheden. Dan gaat WML langs het kanaal een nieuwe watertransportleiding aanleggen naar Weert. Hiervoor moet het bestaande fietspad worden opengebroken. Dan wordt op dat gedeelte al meteen een nieuw fietspad aangelegd van 4 meter breed. Mede op ons verzoek wordt bij de werkzaamheden zoveel mogelijk rekening gehouden met het behouden van de bomen. De andere delen worden in 2024 aangelegd als ook de nieuwe fietstunnel en fietsbrug bij de Randweg-Zuid klaar zijn.

Inzameling luiers en
incontinentiemateriaal

Op 17 december 2019 hebben we een voorstel gedaan voor het plaatsen van inzamelbakken voor luiers en incontinentiemateriaal in alle kernen. Zo’n 8 tot 12% van het restafval bestaat namelijk uit luiers en incontinentiemateriaal. We vinden het goed dat er als service én kostenbesparing de mogelijkheid wordt gegeven om luiers en incontinentiemateriaal apart in te zamelen. Het kan namelijk goed gerecycled worden en is dan veel goedkoper om te verwerken.

Tijdens de raadsvergadering hebben we aandacht gevraagd voor de opstartproblemen van het nieuwe systeem. Zo leek het alsof luiers en incontinentiemateriaal niet meer bij het restafval mogen. Dat is niet waar. Zeker bij het wegbrengen van incontinentiemateriaal kan er sprake zijn van schaamte. Daarom is het goed dat het nog steeds ook gewoon bij het restafval mag. Maar let op, bij het restafval moet u er wel per kilo voor betalen (in Budschop per zak). De aparte inzameling is een extra (gratis) service voor de mensen die dat willen.

We zijn blij dat nog deze maand in alle kernen ondergrondse inzamelcontainers komen op de plekken waar voorheen ook PMD-containers stonden. Tijdens de raadsvergadering hebben we opnieuw gevraagd om ook containers te plaatsen bij appartementencomplexen voor senioren waar ook al ondergrondse containers voor restafval staan zoals op Agneshof en bij Domus Bona Ventura.

Denk mee en doe mee!

We vinden het altijd fijn als mensen ons willen steunen of mee willen denken. Opmerkingen, vragen of ideeën zijn altijd welkom, of word lid. Met uw steun kunnen wij een nog krachtiger geluid laten horen en Nederweert verder verbeteren.

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers
Raadsleden D66 Nederweert