Raadpraat 23 – Voor een fietstunnel bij Staat!

In de raadsvergadering van dinsdag 13 oktober 2020 hebben we weer een aantal belangrijke thema’s besproken. Ook nu blikken we samen met u terug op de raadsvergadering.

Fietstunnel
bij Staat

Als D66 Nederweert zijn we groot voorstander van een fietstunnel onder de N275 bij Staat. Hiermee wordt de oude fietsroute naar Weert in ere hersteld. De fietstunnel zorgt voor een veilig alternatief voor de oversteek bij de Lindenstraat. Door de oude fietsroute langs het kanaal aan te leggen als snelfietsroute krijg je een mooie en veilige fietsroute tussen het centrum van Nederweert en het centrum van Weert zonder dat je als fietser met stoplichten of rotondes drukke wegen moet oversteken.

De raad werd gevraagd om een keuze te maken tussen een fietstunnel bij Staat of een extra fietsbrug over het kanaal tussen Steer en bedrijventerrein Pannenweg. Beide opties passen in een nieuwe fietsroute Weert-Nederweert-Venlo. Voor de fietsers in en rond Nederweert is er wel een groot verschil tussen beide opties. Voor het lokale fietsverkeer tussen Nederweert en de Pannenweg, Schoor of Weert is een fietstunnel bij Staat de beste optie. Het aantal fietsers dat gebruik zal maken van de fietstunnel is vele malen groter. Daarmee is het ook belangrijker voor de lokale fietsinfrastructuur.

De tunnel is ook belangrijk voor mensen die met de bus gaan. Als de provincie de oversteek bij de Lindenstraat weghaalt, moeten wel de bushaltes wel een klein stukje richting de tunnel worden verplaatst. Dan kan er makkelijk en veilig naar de bushaltes worden gelopen en hoeft niemand heel ver om te lopen om aan de andere kant te komen.

Op langere termijn zouden we graag zowel de fietstunnel als de fietsbrug bij Steer aanleggen. Maar omdat we (financieel) niet alles in één keer kunnen doen, leggen we nu de prioriteit bij de fietstunnel.

Spoedeisende Hulp
in Weert

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een “houtskoolschets acute zorg” opgesteld. Daarin geeft VWS aan hoe de eerste hulp in de toekomst geregeld moet worden. De Spoedeisende Hulp bij het St. Jans Gasthuis in Weert wordt beperkt. Dit betekent dat we voor sommige soorten eerste hulp naar Eindhoven of Maastricht moeten. Dat is onacceptabel. Er moet in Weert een volwaardige Spoedeisende Hulp blijven.

Vele duizenden inwoners uit Weert en Nederweert hebben hiervoor al een petitie getekend. Wethouder Peter Koolen (D66) is al samen met het ziekenhuis en de gemeente Weert in overleg om te kijken hoe de Spoedeisende Hulp in Weert kan blijven. Tijdens de raadsvergadering hebben we samen met alle partijen een motie ingediend waarin we uitspreken dat inperking of sluiting onacceptabel is. Met dat signaal steunen we de lobby richting VWS om de Spoedeisende Hulp te houden.

Verruiming
afkoppelsubsidie

Het is belangrijk om bij meer panden het regenwater af te koppelen van de riolering. Het water de grond in te laten trekken is goed voor het grondwater. Ook worden de rioleringen minder belast bij heftige regenbuien. Het helpt ook tegen de droogte zoals we die al een paar jaar hebben. Er waren al mogelijkheden om subsidie te krijgen voor het afkoppelen van regenwater. Tijdens de raadsvergadering hebben we besloten om de mogelijkheden voor de subsidie te verruimen.

Heb je ook interesse om af te koppelen? Kijk dan op www.waterklaar.nl, of ga in gesprek met iemand die al is afgekoppeld. Ken je niemand? Stuur dan een mail naar [email protected], dan brengen wij jou in contact. 

Afvalinzameling

In december moeten we als gemeenteraad een keuze maken hoe we in de toekomst ons afval inzamelen. We vinden het belangrijk om van u te horen wat u daarbij belangrijk vindt. Bijvoorbeeld hoe u denkt over het inzamelen van PMD (plastic, metaal en drankkartons). Moeten we de ondergrondse containers houden, of heeft u liever dat het thuis wordt opgehaald? Op onze Facebook-pagina plaatsen we deze maand een aantal stellingen over het inzamelen van afval. We horen graag uw mening, die we dan meenemen naar de gemeenteraad.

Denk mee en doe mee!

We vinden het altijd fijn als mensen ons willen steunen of mee willen denken. Opmerkingen, vragen of ideeën zijn altijd welkom, of word lid. Met uw steun kunnen wij een nog krachtiger geluid laten horen en Nederweert verder verbeteren.

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers
Raadsleden D66 Nederweert