Een veilige plek voor Oekraïners op de vlucht

We zijn geschokt over de oorlogsverklaring door Putin en de daaropvolgende inval van Rusland in Oekraïne en zien met afschuw het enorme leed wat er door veroorzaakt wordt. Het onvoorstelbare is werkelijk geworden: oorlog in Europa. Het is ontoelaatbaar dat een soeverein democratisch Europees
land zonder reden wordt aangevallen en onschuldige mensen moeten vrezen voor hun leven. Vele Oekraïners slaan op de vlucht.

Inleiding

We zien dat er al grote groepen mensen op de vlucht zijn. De VS zei eerder deze week dat er rekening gehouden moet worden dat 1 tot 5 miljoen Oekraïners (totale bevolking is 44 miljoen) op de vlucht
slaan. Een deel van hen zal de grens oversteken naar de EU. Binnen de EU bestaat de Temporary Protection Directive, waar de verdeling van vluchtelingen over EU-landen vastgelegd is. Nederland is
dus ook verantwoordelijk om een deel van deze mensen op te vangen. En aangezien de Oekraïense grens dichterbij Nederland is dan bijvoorbeeld Barcelona, is het aannemelijk dat een deel van de
vluchtelingen ook uit eigen beweging naar Nederland zal
reizen. Oekraïners hebben overigens ook geen visum nodig hebben om naar Nederland te reizen.

Burgemeester Aboutaleb heeft al laten weten dat Rotterdam vluchtelingen zal opvangen. Ook andere Europese landen, zoals Georgië, Roemenië en Duitsland zijn bereid vluchtelingen op te
vangen. Leeuwarden toont zich gastvrij door momenteel onderdak te bieden in het WTC complex aan circa 650 vluchtelingen. D66 Leeuwarden hoopt dat wij de Oekraïense vluchtelingen ook met open
armen zullen ontvangen

De Schriftelijke Vragen

1) Is de gemeente Leeuwarden bereid vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen?

2) Hoe bereidt de gemeente Leeuwarden zich voor op de komst van deze mensen? Zijn er al gesprekken met het COA?

3) Is de ‘migratietafel’ al bijeen gekomen? Zo niet, op welke termijn zal dit gebeuren?

De Oekraïners die al in Leeuwarden zijn of nog naar Leeuwarden komen hebben waarschijnlijk behoefte aan ondersteuning en informatie. Over hun recht op opvang, een eventueel besluit- en
vertrekmoratorium, toegang tot een advocaat en om in contact te komen met instanties als vluchtelingenwerk en vluchteling in de knel.

4) Heeft de gemeente Leeuwarden de (illegale) Oekraïners in beeld? En is de gemeente Leeuwarden bereid deze mensen in nood te helpen waar nodig?