Algemene Beschouwingen 2021

Een dag of 10 terug bezocht ik de voorstelling Joodse Bruiloft van journalist Auke Seldenrust. Voorafgaand liepen we door de Leeuwarder Joodse Buurt, waar onlangs het namen monument is onthuld voor de 544 Joden (van de 700) die de oorlog niet hebben overleefd.

Die avond werd ons het verhaal verteld van een aantal Leeuwarder Joden die hier tijdens de Tweede Wereldoorlog werden uitgesloten en vermoord vanwege hun afkomst. Ook verloren 10 mannen hun leven omdat een aantal kwajongens het bordje “Verboden voor Joden” uit het Vossepark hadden gestolen. Het nu zo vriendelijk ogende parkje wat ik beschouw als mijn achtertuin kent een bittere geschiedenis die we nooit mogen vergeten.

Lang voor deze aangrijpende voorstelling werd ik al boos bij de vergelijking van het Coronabeleid met de Holocaust.
De opluchting was dan ook immens toen onze burgemeester fel van leer trok tegen mevrouw Benima, zowel tijdens en na haar rede van Fryslân. Een zeer terechte reactie, wij bestuurders en politici moeten niet harder gaan schreeuwen maar duidelijker gaan praten en het toenemende populisme een halt toe roepen.

Politiek actief zijn, je inzetten voor het algemene belang is in deze tijd niet makkelijk. Het is balanceren op een steeds dunner wordend koord. Lokale fracties worden aangekeken op het beleid van de landelijke politici en partijen, frustraties vliegen rond op social media en al dat moois wat we hier samen hebben gerealiseerd sneeuwt daarin soms onder.
Maar juist op lokaal niveau gebeuren er prachtige dingen. Tegelijkertijd hebben we last van het feit dat er nog steeds geen nieuwe regering is en dat het nog onzeker is wat dit gaat betekenen voor de financiële positie van Leeuwarden.

De begroting 2022 ligt voor ons en bijna vier jaar ‘De kracht van samen’ achter ons. Deze begroting is beleidsarm, en we kiezen er nu voor om geen moties in te dienen. Onze vragen zijn beantwoord, onze motie bij de Jaarstukken is uitgewerkt, en wij danken de wethouder en de dienst voor de leesbare en volledige begroting.
D66 is opgelucht dat de financiën op orde zijn, met zowel een sluitend meerjarenperspectief als de hoogte van de AR.
Alle ambities uit het collegeprogramma zijn of worden gerealiseerd en er blijft geld in kas om de nieuwe coalitie straks op weg te helpen.
En ook de corona-crisis lijken we redelijk door te komen. Tot nu.
De ontwikkelingen genoemd in de begroting zijn een opsteker voor de toekomst en mede dankzij D66 tot stand gekomen.

De meeste scholen transformeren tot een IKC en worden momenteel voorzien van jeugdondersteuners.
Deze gemeente gaat een wijk bouwen, zo groot als Stiens, om de woningnood aan te pakken en starters, jonge gezinnen en mensen die op een sociale huurwoning zijn aangewezen een plek te geven. Deze nieuwe wijk Middelsee krijgt voorzieningen passend bij een wijk van deze omvang.

Een extra stap is gezet om de binnenstad autoluw te maken en te vergroenen.
Gisteren ontving de raad een brief van Neushoorn en de Harmonie waarin zij hebben uiteengezet hoe zij gaan samenwerken om onze ‘cultuurboulevard’ te versterken.

De jeugdzorg is in ontwikkeling en we hebben een wethouder die het lef heeft om harde keuzes te maken en het kind op 1 zet.

En dichtbij huis ontstaan op steeds meer plekken geveltuintjes, gefaciliteerd door de gemeente.
En als laatste, maar niet de minste, we zijn trots dat Oud Oost een Nieuwe Toekomst krijgt. Met de bijbehorende financiële injectie van zowel de gemeente als het Rijk.

We zijn pas net begonnen en Leeuwarden is nog niet ‘af’.

D66 zal scherp toetsen dat de extra Coronagelden op de juiste wijze worden besteed. Volgende week komt het CDA met een motie over laaggeletterdheid in relatie tot deze gelden, en dit initiatief is mede voorbereid door raadslid Magré.
We blijven investeren in het jonge kind en inzetten op preventieve gezondheidszorg. Tijdens en na de kabinetsformatie zal D66 Leeuwarden de korte lijntjes met onze Tweede Kamer fractie gebruiken om de uitdagingen hier binnen onze gemeente onder de aandacht te brengen en op voldoende middelen aan te sturen.

Voorzitter, D66 blijft bouwen en zich hard maken voor bovengenoemde punten.
D66 blijft werken aan een gemeente waar iedereen meedoet, blijft inzetten op een gemeente waar verduurzamen de normaalste zaak van de wereld is en voor iedereen betaalbaar is, blijft strijden voor een gemeente met goed onderwijs en laagdrempelige zorg. Met woningen voor iedereen.

En ja, wij houden ons vizier op de toekomst, op de mensen, op de natuur en zullen nieuwe betere inzichtensteunen, ook als we daarvoor ons eerder ingenomen standpunt moeten bijstellen. Want het gaat niet om ons, het gaat om de inwoners van de gemeente Leeuwarden.
Een pessimist kijkt naar beneden en stoot zijn hoofd, een optimist kijkt omhoog en struikelt, en de realist kijkt naar voren en past zonodig zijn route aan.

Tot zover, voorzitter.