Pieter Bakker

Pieter-Bakker - Portret Pieter Bakker - Beeld: D66 Leeuwarden

Het zijn bijzondere tijden voor D66. Zelf ben Ík lid geworden in een moeilijkere periode voor de partij in 1982, ten tijde van Jan Terlouw. In 2021 beleeft de partij weer een topscore, ook in Leeuwarden.

  • 63 jaar
  • Leeuwarden
  • Leeuwarden


Er zijn gelukkig genoeg enthousiaste kandidaten die het raadslidmaatschap in de komende periode willen invullen. Het is altijd prettig als daar ook nog een reservebank naast staat. lk kies voor die reservebank. Mocht het nodig zijn dan kan de raadsfractie een beroep op mij doen.