Mensen maken de stad

Beeld: D66 Hoorn

Met veel trots presenteer ik, mede namens de andere kandidaten van D66 Hoorn, ons verkiezingsprogramma voor de periode 2022-2026.

Hoorn is een prachtige stad, en moet prachtig blijven. De kern van ons programma is dat een stad niet mooi blijft door niets te veranderen, maar juist door mee te bewegen met de tijd. Daar zijn wij vast van overtuigd. De inwoners van de stad zijn immers ook niet meer de personen die hier jaren geleden woonden of verbleven. En het zijn de mensen die de stad maken. Daarom is dat ook de kern, en titel, waar vanuit wij de komende periode voor u aan de slag willen gaan voor de stad. De mensen maken de stad en wij geloven in mensen.

Wij geloven dat vrijheid pas telt als dat vrijheid voor iedereen betekent. Dat is ook de kern van onze sociaal-liberale partij. Geen mens is gelijk, dus absolute gelijkheid bestaat niet. Kansengelijkheid is voor ons het sleutelbegrip: ieder mens, ongeacht afkomst, kleur, gender, levensovertuiging of politieke voorkeur, verdient in Hoorn dezelfde kans op een gelukkig leven.

D66 Hoorn zet mensen centraal. Want het zijn de mensen die Hoorn tot een bruisende stad maken. Het zijn de inwoners die met initiatieven, plannen en ideeën, vanuit alle wijken, hun gemeente vooruit helpen. Wij staan voor een gemeente die deze plannen en ideeën niet dwarsboomt of verbiedt, maar juist stimuleert en faciliteert. Zo maken wij Hoorn samen levend, bruisend en gastvrij voor zowel inwoners als bezoekers.

Maar in plannen en ideeën kun je niet wonen. Huisvesting is voor ons een van de speerpunten in de komende jaren. Concreet mag u van ons verwachten dat we ons keihard gaan inzetten voor snelle en passende uitbreiding van het aantal huur- en koopwoningen in Hoorn, zodat er voor alle inwoners passende woningen beschikbaar komen. Er zijn veel nieuwe woningen nodig. Dat betekent dat je soms moet durven bouwen zoals dat nog niet eerder gedaan is. Misschien wel hoger dan we gewend zijn, zodat we eerder meer dan minder groen in de openbare ruimte kunnen inpassen.

Voor de binnenstad gaan wij ons de komende jaren ook extra inzetten. Het Hoornse centrum moet wat ons betreft nog fijner worden om te verblijven. Fijne winkels, goede voorzieningen, voldoende toiletten, bruisende terrassen, kunst in al haar vormen en vooral minder auto’s om dit alles te verstoren.

In dit verkiezingsprogramma gaan we meer in detail in op de plannen die we met alle kandidaten en vrijwilligers van D66 Hoorn en D66 Westfriesland hebben gemaakt. Ik nodig u uit deze plannen en ideeën te lezen. Natuurlijk hoop ik op basis van onze plannen op uw stem bij de verkiezingen. Als u vragen, opmerkingen of kritiek heeft op ons programma, dan kunt u altijd contact opnemen met mij of met een van de andere kandidaten van de lijst. Wij staan klaar om in gesprek te gaan met de inwoners van Hoorn. De komende weken, maanden en jaren.

Niek Heijne, lijsttrekker D66 Hoorn