Een innovatieve en sterke lokale economie

We hebben een sterke lokale en regionale economie en een succesvol bedrijfsleven nodig voor een bloeiende samenleving. Alleen zo hebben we de middelen om te investeren in onderwijs, zorg, de wijken en al die andere mooie dingen. Alleen zo zijn er genoeg banen en kansen voor mensen om zich te ontwikkelen. Ondernemers scheppen de voorwaarden voor een open en levendige maatschappij. Daarom wil D66 dat het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk is om zich in de gemeente Hoorn en de regio daaromheen te vestigen. Ondernemers moeten hier kunnen starten en groeien dankzij een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat. Dit heeft met veel aspecten te maken, waarin de gemeente een (faciliterende en ondersteunende) rol speelt, zoals aantrekkelijke en veilige winkelstraten, een breed aanbod van cultuur en horeca, goed opgeleide werknemers, goede bereikbaarheid en een mooie, historisch verantwoorde, groene en veilige omgeving.

Het bedrijfsleven is de ruggengraat van onze economie. Kleine ondernemers, middenstanders en familiebedrijven zijn de motor van onze werkgelegenheid. Hoewel er terecht kritiek is op uitwassen bij sommige bedrijven, zijn er steeds meer ondernemingen die naast winst voor de aandeelhouder juist ook zo veel mogelijk maatschappelijke waarde willen creëren. Niet alleen voor klanten, medewerkers en toeleveranciers, maar ook voor de samenleving. Juist deze bedrijven willen we een extra steun in de rug geven.

Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met het collectieve bedrijfsleven om gezamenlijke maatschappelijke opgaven vorm te geven. Of het nu gaat om de aanpak van leegstand in de detailhandel, de energietransitie of het beheer van bedrijfsterreinen.

D66 wil een verbinding maken tussen economie, kunst en cultuur, toerisme en de historische binnenstad. Met deze kernkwaliteiten van Hoorn houden en maken we Hoorn aantrekkelijk als plaats om te wonen, werken en recreëren.

Digitale bereikbaarheid wordt steeds belangrijker. Circa 10% van Hoorn is nu aangesloten op glasvezel. Gelet het toenemend mediagebruik en het thuiswerken wordt uitrol van glasvezel meegenomen als de grond open moet voor werkzaamheden.

Marketing is een vak en zou als het aan D66 ligt overgelaten moeten worden aan een professionele marketingorganisatie waar de gemeente Hoorn concrete afspraken mee kan maken in een prestatieovereenkomst. StadsMarketing is bij uitstek geschikt om activiteiten en evenementen die een positieve invloed hebben op de uitstraling van Hoorn te ondersteunen en te professionaliseren. De organisaties van dergelijke initiatieven starten vaak vanuit ideële motieven en hebben niet de tijd en ervaring om sponsors aan zich te binden. Dankzij ondersteuning van stadsmarketing kunnen prachtige evenementen zoals de Hoornse kunstmarkt en de Hoornse Stadsfeesten behouden blijven.

De wereld om ons heen verandert voortdurend en de manier van ondernemen gaat in de ontwikkelingen mee. De innovatie-economie biedt mogelijkheden voor een duurzame transitie van de stad. Kleinschalige hotspots of broedplaatsen creëren werkgelegenheid en innovatie op allerlei terreinen. In Hoorn bleken voorgaande broedplaatsen zeer succesvol te zijn. Deze broei- en groeinesten voor creatieve, kleine en jonge bedrijven zijn inspirerende plekken. Door startende ondernemers en gevestigde mkb’ers bij elkaar te plaatsen, versterken zij elkaar en neemt de ondernemingskracht toe. Daarnaast moet er meer ruimte komen voor startende ondernemers in Hoorn. Blokker en Zwaag. Dit kan bijvoorbeeld door tijdelijke herbestemming van moeilijk in te vullen plekken, zoals niet verhuur- en/of verkoopbare kantoorgebouwen, fabriekslocaties en scholen.

D66 kiest voor:

 • Winkelgebieden compacter maken
 • Transformatie winkelgebied financieren door middel van een regionaal fonds
 • Soepel omgaan met verschillende vergunningen, zodat innovatieve concepten meer kans krijgen
 • Parkmanagement en het Lokaal Ondernemers Fonds hebben hun nut en effectiviteit bewezen en worden voortgezet
 • Bij werkzaamheden in de grond van het moment gebruikmaken voor het direct aanleggen van glasvezel
 • Stadsmarketing uitbesteden aan een professionele marketingorganisatie.
 • Positioneren van Hoorn als een toeristische bestemming in samenwerking met Metropool Regio Amsterdam

De gedeelde geschiedenis als uithangbord

De stad zelf is ons beste uithangbord; wie eenmaal in Hoorn is geweest, vergeet de stad nooit meer. Door het beleefbaar maken van de binnenstad en de haven zorgen we ervoor dat onze gasten hun belevenissen doorvertellen en anderen enthousiast maken om Hoorn te bezoeken.

De Slag op de Zuiderzee (1573) is een keerpunt geweest in de oorlog met Spanje en daarmee in de ontwikkeling van Hoorn en Westfriesland. D66 wil zowel cultureel als vanuit historisch onderzoek (archeologie en boekenonderzoek) blijvende aandacht en middelen vrijmaken voor deze historisch slag. 

Hoorn heeft een rijke historie, waarbij de ontwikkeling en latere identiteit van de stad vooral gevormd is tijdens gouden eeuw. Als voormalige VOC- en kleine wereldstad blijft ‘Hoorn, stad van de (nieuwe) gouden eeuw’ het uithangbord in de marketing en promotie. Hierbij zal ook in toenemen mate aandacht zijn voor de keerzijde en het koloniaal verleden, in aansluiting op actuele maatschappelijke thema’s als kansenongelijkheid, discriminatie, inclusie en intolerantie.

D66 kiest voor:

 • Jaarlijkse viering van De Slag op de Zuiderzee (1573). 
 • Aandacht voor de keerzijde van onze geschiedenis en het koloniaal verleden.
 • Meer informatie op straat door interactieve informatieborden
 • Het zichtbaar maken van de verdwenen geschiedenis in het Hoornse straatbeeld
 • Een Westfries erfgoedcentrum op een zichtbare en goed bereikbare locatie
 • Het opknappen van het West als onderdeel van de Westfriese Omringdijk en als verbinding van • binnenstad en haven