Arthur Helling

Beeld: D66 Hoorn

Hoorn is mijn geboortestad, de stad waarin ik ben opgegroeid en waarmee ik ben verbonden. Het rijke verleden is prachtig en geeft veel inspiratie voor de aanpak van de huidige en toekomstige vraagstukken, waarvoor we ons gesteld zien staan. Daarbij mogen ook de zwarte bladzijden niet onbesproken blijven opweg naar inclusie, solidariteit, tolerantie en respect. Hoorn moet blijven veranderen, zoals de stad altijd door de eeuwen zich heeft moeten aanpassen aan gewijzigde omstandigheden. Duurzaamheid, ondernemend vermogen, onderwijs en kunst en cultuur zijn daarbij mijn belangrijkste pijlers voor de toekomst. 

  • 56 jaar
  • Hoorn
  • Zwaag
  • Hij/hem

Waar heb je een hekel aan?

Schreeuwers en populisten.

Waar word je blij van?

Van initiatieven (klein en groot) die de stad een beetje mooier maken.                                                     

Wat is voor jou de belangrijkste waarde?

Integriteit

Wat is je belangrijkste wapen?

Humor

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De lantaarndijk op het Visserseiland bij het havenlicht uit 1642. Hier zie je zeilboten, moderne charters en de Bruine Vloot in- en uitvaren. Hier beleef je de weidsheid van het water, maar ook de dynamiek van de haven. En als ik mijn ogen sluit hoor je het water klotsen, de meeuwen schreeuwen en zie je met een beetje verbeelding de VOC-schepen van weleer aan de horizon verschijnen.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

De binnenstad kan autoluwer en groener, de vuilniszak gaat eindelijk ondergronds, het koopcentrum wordt compacter en er komt meer ruimte voor (overdekte en drijvende) terrassen, ook in de haven. In de ring rond de binnenstad kunnen nieuwe stedelijke woonmilieus (afwisselend gestapelde bouw) gecreerd worden voor starters, ouderen en jonge gezinnen, met meer groen en blauw in de openbare ruimte. Deze nieuwe woonmilieus en het stadsstrand maken Hoorn diverser en completer.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Verduurzaming en digitalisering: het energienetwerk en glasvezel wordt en uitgebreid / versterkt om de mogelijkheden rond de energietransitie (electrificering) en de digitalisering te benutten.
  • Bestrijding leegstand in de binnenstad: Het koopcentrum wordt compacter, andere functies (wonen, cultuur, maatschappelijk) krijgen ruimte buiten het koopcentrum. Met ondernemers wordt samengewerkt aan nieuwe verdienmodellen voor de horeca, een zaterdagmarkt met meer lokale en seizoensgebonden produkten en een nieuwe manier van stadsdistributie.
  • VOC-stad van de (nieuwe) gouden eeuw: veel huidige vraagstukken en misstanden (klimaatverandering, gezondheidsvraagstukken, urbanisatie, oneerlijke handel, ongelijkheid en intolerantie) zijn in de kern helemaal niet nieuw. Hoorn kan leren van zijn eigen verleden door die verhalen te ontsluiten en te koppelen aan nieuwe innovaties en maatschappelijke vraagstukken. Clean2anywhere, het Westfries Museum en diverse innovatieve bedrijven geven hier dagelijks, elk op hun eigen manier vorm en inhoud aan. Hoorn kan hiermee een brug slaan naar de toekomst, zich hiermee onderscheiden als een culturele, diverse, authentieke, maar ook moderne stad aan het water.                                                    

Wat betekent D66 voor jou?

Ruimte, kansen en vertrouwen geven aan mensen, om hun eigen leven vorm te geven, maar wel in solidariteit met de minder bedeelden en in respect met natuur en de belangen voor toekomstige generaties. Daar hoort ook verantwoordelijkheid nemen bij en het uitdragen van noodzakelijke, maar minder leuke boodschappen. Het gaat om het lange termijn belang en niet om het geschreeuw, het populisme en de polarisatie voor het korte termijn gewin. Benut de kansen van de markt, maar investeer ook in het belang en de waarde van het publiek domein.
Daarom moet je voortdurend afvragen of we nog de juiste dingen doen? De oplossing van gisteren, is meestal niet het antwoord voor morgen. Geen blauwdrukken, maar steeds weer die (belangen)afweging maken, waarbij nieuwe mogelijkheden en innovaties worden betrokken.

Wat is je favoriete boek (en waarom?)

Dat is altijd mijn laatste boek, in dit geval ‘Springtij’ van de Hoornse Michelle Damen. Hoewel het fictie is, geeft het een beeld van de gevolgen in het jaar 2026 van eerdere fouten die in de jaren ’80 zijn gemaakt door bewoners in de fictieve stad Duynwoude. De burgemeester probeert daar ondertussen het nieuwe bestuurssysteem, de epistocratie, levend te houden. Een roman die je helpt huidige vraagstukken te duiden en de tijd van nu beter te begrijpen!

Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je graag daarheen?

Lokaal: De Hoornse kermis en pop-up museum Expoost
Landelijk: Maurits Fondse plays Billy Joel in een klein café te Amsterdam
Verder staan nog op de planning: 3 dagen North Sea Jazz (Rotterdam) en Alan Parsons Project en Paul Carrack in Carré te Amsterdam