Werk maken van gelijk­waardigheid 

Voor onze Grondwet is iedereen gelijk. Maar dat principe wordt pas waarheid als we ernaar leven, als we gelijke kansen met en voor elkaar organiseren, elke dag weer. Thuis, op straat, op school en op het werk. Door grenzen te stellen en ons uit te spreken. Door barrières weg te nemen en springplanken te bieden. Naar een open, vrije samenleving met échte kansen voor iedereen.

In Hoorn, Blokker en Zwaag heeft iedereen het recht om zichtbaar zichzelf te zijn. We zijn een diverse gemeente. Maar deze tolerantie staat onder druk. LHBTI+ers die hand in hand over straat lopen, zijn niet overal veilig. En nog steeds bepaalt je geslacht, afkomst, financiële status of identiteit een flink deel van de kansen die je krijgt. Voor D66 is dit onacceptabel. Wat je inkomen, opleiding, geslacht, geaardheid, overtuiging, of huidskleur ook is; niemand heeft het recht de ander op basis van deze kenmerken te beperken, laat staan te bestrijden.

D66 kiest voor:

  • Het stadsbestuur biedt officieel excuses aan voor de in de zeventiende eeuw onder Jan Pieterszoon Coen, gepleegde massamoord op de Banda-eilanden in 1621
  • Handhaven van het standbeeld van JP Coen in zijn huidige vorm is onacceptabel
  • De gemeente treedt in gesprek met de Bandanese gemeenschap met als doel de gezamenlijke geschiedenis beter in kaart te brengen en uit te dragen en daarmee betekenis te geven aan de uitdagingen van deze tijd
  • Inzetten op meer diversiteit in het personeelsbestand van de gemeente Hoorn (ook op beleids- en stafniveau)
  • In alle beleidsvelden binnen de gemeente zal er aandacht zijn voor diversiteit, inclusie en aanpak van discriminatie
  • Zaken als gelijkheid in gender (bijvoorbeeld vrouwenrechten), geaardheid en religieuze overtuiging deel laten zijn van het inburgeringstraject
  • Een neutrale uitstraling van de raad zonder vlaggen, plakkaten en ander soortgelijk uiterlijk vertoon