Een topsport­klimaat én een top sportklimaat

Sporten en bewegen zijn cruciaal om onze gezondheid te verbeteren en veel ziektes en aandoeningen te voorkomen. De coronacrisis dient als alarmbel en laat beter dan ooit zien wat voor belangrijke plek dit verdient te krijgen in ons dagelijkse leven. Gemeente, onderwijs, gezondheidszorg en bedrijfsleven moeten zich gezamenlijk inzetten voor een gezondere stad.

De gemeente moet eerlijk en duidelijk zijn richting noodlijdende sportverenigingen. Het is niet eerlijk naar de inwoners van de gemeente Hoorn om kunstmatig verenigingen levend te houden via subsidies als de inwoner daardoor meer belasting betaalt. Idealiter zetten verenigingen zelf stappen naar samenwerking of fusie, een goed voorbeeld hiervan is de komende verplaatsing van de rugbyvereniging naar sportpark de Kromme Elleboog. Helaas lukt het in sommige gevallen niet als de insteek te vrijblijvend is. Hierdoor liepen bijvoorbeeld gesprekken tussen Zwaluwen ‘30 en Hollandia spaak. D66 vindt dat de gemeente in zulke gevallen verenigingen moet kunnen forceren nauwer samen te werken op één locatie of zelfs te fuseren, zodat er ruimte in de stad ontstaat voor andere functies.
Wij vinden dat de gemeente een regiefunctie heeft in het sportaccommodatiebeleid, maar zien geen kerntaak voor de gemeente op het gebied van beheer en exploitatie van sportaccommodaties. D66 wil de mogelijkheden bekijken om dit onder te brengen bij private ondernemingen of bij de sportverenigingen zelf. Dat dit mogelijk is, bewijst de privatisering van de zwembaden de Waterhoorn en de Wijzend, die ondergebracht zijn bij dezelfde exploitatiemaatschappij die de schaatsbaan succesvol uitbaat. Ook tennisverenigingen hebben zelf hun parken in bezit en beheren deze met succes.
Er is in Hoorn te weinig aandacht voor de topsportprestaties uit de stad. Zo hebben in het verleden én in het heden verenigingen op bijvoorbeeld het gebied van dansen en zaalvoetbal zelfs internationaal hoge ogen gegooid. D66 vindt dat de stad dit soort successen moet omarmen als voorbeelden voor iedere Hoornse sporter, en uitbundiger mag vieren.

D66 kiest voor:

  • Hoorn als sportstad, met een breed aanbod evenredig verspreid over de wijken (Cruyff courts, fitnesstoestellen, skateparken)
  • Elk park en elke sportlocatie een watertappunt
  • Het waar mogelijk onderbrengen van sportaccommodaties bij de sportverenigingen zelf
  • Multifunctionele sportaccommodaties zijn de toekomst
  • Gezonde kantines bevorderen
  • Rookvrije zones rondom publieke gebouwen en sportverenigingen
  • Topsport successen van Hoornse atleten en verenigingen vieren met de stad