Gezondheid is meer dan goede zorg

Je gezondheid heeft grote invloed op je kansen in het leven. Steeds meer Nederlanders kampen met een chronische ziektes zoals diabetes, COPD, obesitas en hartfalen. Vaak hebben deze te maken met hun omgeving of leefstijl. Slechte luchtkwaliteit en een sociaaleconomische achterstand hebben grote invloed. Ook roken, alcoholgebruik, te weinig beweging en ongezonde voeding spelen een rol. Met medicatie kunnen we de symptomen van deze ziekten aanpakken, maar dit heeft niet onze voorkeur. Bij D66 maken wij ons hard om deze problemen geheel te voorkomen door in te zetten op een gezondere omgeving en stimulatie van een betere levensstijl. 

De grote verschillen in (gezonde) levensjaren per opleidingsniveau en inkomen zijn schokkend. Van gelijke kansen is geen sprake. Daarom wil D66 breed investeren in gezondheid door een gezonde leefstijl laagdrempelig te maken. We richten ons daarom in de eerste plaats op een gezonde start voor ieder kind. Eén op de zeven kinderen heeft tegenwoordig overgewicht. Dit kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Daarom wil D66 extra aandacht voor beweging en gezonde voeding op alle beleidsterreinen die te maken hebben met jeugd. Jongeren moeten altijd kunnen kiezen voor een gezond alternatief.

De afgelopen jaren kampte de GGZ met grote personeelstekorten en oplopende wachtlijsten. Daardoor krijgen veel patiënten niet de zorg die ze nodig hebben. Dat moet anders. Een groot deel van de mensen die in aanraking komen met de GGZ heeft maatschappelijke problemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schulden en eenzaamheid. De maatschappelijke problemen en de psychische aandoeningen beïnvloeden elkaar over en weer in negatieve zin. We moeten deze problemen herkennen, erkennen en aanpakken. Zo kunnen we vaker voorkomen dat psychische problemen uitgroeien tot ernstige, chronische aandoeningen of zelfs crisissituaties als pogingen tot zelfdoding.

Mensen gebruiken drugs. Daar kun je je ogen voor sluiten, maar het gebeurt. Méér bestrijding, méér repressie en méér stoere taal gaan het verschil niet maken. Druggerelateerde criminaliteit zoals productie en handel moeten we hard bestrijden. Maar stap één is een realistisch drugsbeleid, met een gereguleerde markt waar dat kan. Voorlichting, preventie en testbeleid van drugs is hierbij absoluut nodig. We willen de gezondheidsrisico’s van drugs minimaliseren en de veiligheid van de samenleving vooropstellen. Ook moet het voorkomen van de schade voor het milieu meer aandacht krijgen.

Wij zijn tevreden met de kwaliteit van de twee huidige Hoornse coffeeshops in respectievelijk de binnenstad en op Hoorn 80, maar ook deze goed functionerende organisaties kunnen de kwaliteit van hun product niet altijd waarborgen, omdat de inkoop ongereguleerd via de schimmige achterdeur gaat. De brancheorganisatie van coffeeshops en vele burgemeesters pleiten al jaren voor een gelegaliseerde inkoop, zodat coffeeshops de kwaliteit van hun product kunnen garanderen. D66 Hoorn wil nog steeds experimenteren met legale wietteelt en wil dat de gemeente Hoorn daarin voorloopt.

D66 kiest voor:

  • Gezond ontbijt voor ieder kind voor de les begint
  • Voorkomen is beter dan genezen, inzetten op preventie
  • Investeren in de GGD Hollands Noorden
  • Speciale aandacht voor zelfdoding
  • Er moeten mogelijkheden zijn voor het testen van drugs op kwaliteit
  • Aansluitend beleid van de gemeente op nieuwe trends onder de jongeren wat betreft drugs
  • Experimenteren met legale wietteelt