Een rijke schooldag voor ieder kind

Of je nu jong of oud bent, arm of rijk:  iedereen moet de mogelijkheid krijgen om te blijven leren en het beste uit zichzelf te halen. Onderwijs is immers essentieel voor de persoonlijke ontwikkeling en vormt de basis voor een goede toekomst.

Onderzoek na onderzoek laat zien dat scheidslijnen zich in de samenleving al in het onderwijs aftekenen. De kansenongelijkheid wordt versterkt na schooltijd: word je voorgelezen, krijg je hulp bij huiswerk en ga je ook naar sport- of muziekles, of niet? Deze verschillen worden alleen maar groter. D66 wil alle kinderen een betere basis meegeven voor een betere toekomst. We willen dat ieder kind en elke jongere van 0 tot 18 jaar vanaf het eerste begin de ruimte krijgt om zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

D66 wil dat alle scholieren worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen. Daarvoor is aandacht nodig. Voor leerlingen die moeite hebben om mee te komen, maar ook voor leerlingen die juist een extra uitdaging kunnen gebruiken. We willen dat er behalve voor leren ook aandacht is voor lichaamsbeweging, gezonde voeding, sociale ontwikkeling van het kind en eventuele problemen thuis.

Hoorn heeft een prachtig en sterk beroepsonderwijs. Het mbo zorgt ervoor dat onze meer dan noodzakelijke vakmensen goed worden opgeleid. De coronacrisis heeft laten zien dat onze samenleving steunt en draait op onze vakmensen. Daarom moeten we ons beroepsonderwijs verstevigen en zo de kansen, waardering en talenten van mbo-studenten verder tot hun recht laten komen.

Om de leerkrachten in de regio beter in hun werk te ondersteunen, willen we alle leerkrachten in de regio West-Friesland de mogelijkheid bieden om de communicatie met bijvoorbeeld ouders met een migratieachtergrond te verbeteren. Bijvoorbeeld door het kosteloos beschikbaar stellen van tolken of het financieren van opleidingen voor het schoolpersoneel zelf.

D66 kiest voor:

 • Voor alle kinderen toegankelijke huiswerkbegeleiding
 • Ieder kind een computer
 • Elke leerling én leerkracht moet toegang hebben tot vertrouwenspersonen, sociaal werkers en/of psychologen
 • Zwemlessen voor kinderen uit kwetsbare gezinnen financieren
 • Behoud van conciërges op scholen
 • Een goed leefklimaat in de schoolklassen
 • Een aparte beurs om samenwerkingsprojecten op te laten zetten door leraren om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren
 • We versterken het imago van vakopleidingen, zodat meer jongeren bewust kiezen voor een vak. 
 • Sportverenigingen sluiten vaker aan bij scholen 
 • Beweegonderwijs wordt ondersteund door de gemeente, zodat jongeren meer mogelijkheden krijgen voor een gezonde leefstijl
 • Initiatieven als Kindcentrum Universum in de Grote Waal omarmen en actief ondersteunen
 • Zoveel mogelijk HBO opleidingen verleiden om zich in Hoorn te vestigen