Sneller en schoner van A naar B

De openbare ruimte in Hoorn is primair bedoeld om te beleven en te verblijven. Dit principe komt door het toenemende verkeer steeds meer onder druk te staan. We willen allemaal zo snel mogelijk van A naar B kunnen komen, dus de verkeersstromen binnen Hoorn moeten zo efficiënt mogelijk worden benut en geoptimaliseerd. Maar tegelijkertijd mag dat niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de gemeente. 

D66 geeft voorrang aan voetgangers, fietsers en OV. Meer fietsen en wandelen is gezonder, en minder auto’s in de stad zorgen voor een betere leefbaarheid, een toenemend gevoel van veiligheid en meer ruimte om te verblijven en te recreëren. Wij vinden het belangrijk dat we meer gebieden in de binnenstad autovrij en/of autoluw maken. Concreet willen we de Rode Steen afsluiten voor gemotoriseerd verkeer en het Kerkplein autoluw maken. Tegelijkertijd houden we hierbij rekening met de belangen van bewoners en ondernemers. Ook in de wijken wil D66 meer autoluwe gebieden realiseren. 

Bij investeringen in mobiliteit staan bereikbaarheid en duurzaamheid voorop. D66 wil het comfort en veiligheid van lopen en fietsen zodanig vergroten dat het in de meeste gevallen aantrekkelijker wordt dan de auto. Als men toch voor de auto kiest, dan wil D66 voorrang geven aan alternatieven voor persoonlijk gebruik, zoals autodelen. Verder willen wij een zo inclusief mogelijke infrastructuur die voor iedereen toegankelijk is, ook voor mensen met een handicap. Cruciaal is dat we in gebieden met grote snelheidsverschillen het snelverkeer (auto’s, vrachtwagens, etc) scheiden van het langzame verkeer en dat bij lagere snelheden de fietser en voetganger voorrang krijgen.

Fietsparkeren in de binnenstad wordt verder gefaciliteerd. Naast de nieuw gecreëerde fietsenrekken rond het Kerkplein, is een overdekte en bewaakte plek ook van belang, zeker nu steeds meer elektrische fietsen worden gebruikt. In de bouwplannen rond de Blauwe Steen is dit voorlopig meegenomen, maar ook andere mogelijkheden in het uitgaansgebied de binnenstad dienen bekeken te worden. 

Steeds meer goederen worden online besteld en worden door verschillende pakketvervoerders afgehandeld met vracht- en bestelwagens die niet voldoen aan de milieueisen. Ook de bevoorrading van de winkels in de binnenstad door veel te grote vrachtwagens is niet wenselijk. Daarom wil D66 dat er een centraal gelegen distributiecentrum komt, vanuit waar milieuvriendelijker vervoer de goederen tot aan hun bestemming aflevert. Dat maakt de wijken en straten leefbaarder en gezonder. Hierin zien wij duidelijk een rol voor het succesvolle platform van Warenhuis Hoorn. Deze stadsdistributie kan in samenwerking met WerkSaam en het al bestaande BusinessPost ook bijdragen aan de participatiedoelstellingen.

Er komt alsnog een nieuwe ontsluitingsweg met ongelijkvloerse kruising met het spoor in het kader van de ontwikkelingen in de Poort van Hoorn. Dit is ter bevordering van de bereikbaarheid van de binnenstad en stadsstrand voor het autoverkeer, maar ook om het snelverkeer te scheiden van langzaam verkeer ter bevordering van het comfort en de veiligheid van de voetganger en fietser.

De Poort van Hoorn is het knooppunt van Westfriesland en de ontsluiting naar en van Amsterdam. Voor het slagen van dit knooppunt is het van belang dat ook de verbindingen via bus en persoonlijk vervoer van en naar de regio goed aansluiten. Daarom wil D66 voldoende verbindingen met dit knooppunt vanuit de regio Westfriesland.

D66 kiest voor

  • Zoveel mogelijk autovrije gebieden in de binnenstad
  • Starten met een volledig autovrij Roode Steen en een autoluw Kerkplein
  • Inpandige bewaakte fietsenstallingen op meerdere punten in de stad
  • Meer ruimte voor de fietser en voetganger in de woonwijken
  • Alternatief voor de tweede autobezitter (autodelen)
  • Bruggen en/of tunnels op punten waar conflicten zijn tussen intensief snelverkeer en langzaam verkeer
  • Verbeterd wandelnetwerk door de gehele gemeente
  • Opvang van goederen op één of meer centraal gelegen distributiecentra aan de rand van de stad
  • Vervoer binnen de wijken via een select aantal vervoerders dat voldoet aan de milieueisen
  • Openbare ruimte ook geschikt maken voor ouderen en mensen met een handicap.