Zonder veiligheid zijn we niet echt vrij 

Veiligheid is een voorwaarde voor een vrije samenleving. Soms vraagt dat repressie en handhaving. Vaak juist preventie, om misdaad zoveel mogelijk te voorkomen. D66 wil investeren in onze toezichthouders, en deze bovendien uitrusten met middelen om nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. ‘Oude’ repressieve middelen als camera’s in het straatbeeld zijn voor D66 alleen acceptabel als laatste redmiddel, omdat het de privacy aantast.

Veiligheid en preventie zijn twee kanten van dezelfde medaille. D66 wil voorkomen dat de kansarme jongeren van nu de zware misdadigers van later worden. Dat vraagt om het bieden van perspectief en voldoende kansen om iets van het leven te maken.

Wij leven inmiddels in twee werelden die steeds meer met elkaar verweven zijn zozeer zelfs dat er weinig onderscheid meer is tussen de fysieke wereld en de digitale. Dit vraagt om voldoende kennis en specialisme betreffende digitale diefstal, bedreiging en identiteitsfraude. D66 vindt echter dat iedereen eigenaar is en blijft van hun persoonlijke data. Daarom moet duidelijk zijn hoe de gemeente omgaat met data, hoe mensen de regie kunnen houden over hun eigen data, en hoe de betrouwbaarheid daarvan door de overheid wordt gegarandeerd. 

Het gemeentelijk toezicht staat onder grote druk, mede als gevolg van Corona. De capaciteit van gemeentelijke toezichthouders (boa’s) wordt daarom uitgebreid voor de inzet in de wijken en voor handhaving van de kustlijn (Julianapark en het toekomstige Stadsstrand). In de zomermaanden wordt dit laatste uiteraard geïntensiveerd. Een veilig gevoel voor iedereen staat voorop. Een goede samenwerking (sociale controle) met aan het strand en in het park gevestigde (horeca)bedrijven is een absolute noodzaak. De samenwerking tussen Boa’s en de politie moet worden verbeterd, bijvoorbeeld door de Boa’s een noodknop te geven met directe toegang tot de meldkamer van de politie. Er worden geen Boa’s ingezet als verkapte politieagenten. Het geweldsmonopolie blijft bij de politie.

D66 kiest voor:

  • Uitbreiding van de gemeentelijke toezichthouders (boa’s) richting de woonwijken
  • Een noodknop voor boa’s met directe toegang tot de meldkamer van de politie
  • Inzetten op verbeteren van aanzien van mensen in uniform om geweld te onderdrukken
  • We geven jongeren een uitweg uit (drugs)criminaliteit door het volgen van een opleiding of begeleiding bij het vinden van werk.
  • Veel meer controle op dataverzameling, persoonsgegevens moeten altijd in veilige handen zijn bij de (lokale) overheid
  • Een proef voor legale wietteelt om de achterdeur van coffeeshops te reguleren
  • In Hoorn moet elke vrouw altijd veilig over straat kunnen
  • Consumentenvuurwerk verbieden