Gezonde ­financiën als basis

De afgelopen jaren hebben we ervaren dat de gemeente, door sterk fluctuerende gelden vanuit het Rijk, eerst sterk moest bezuinigen en daarna veel ruimere bestedingsmogelijkheden kreeg. Dit soort schommelingen zijn onwenselijk. Daarom willen wij mogelijkheden onderzoeken om deze schommelingseffecten te voorkomen of te verminderen. Een mogelijkheid is het instellen van een reserve die omgekeerd mee-ademt met de van het Rijk te ontvangen middelen.

De gemeente verstrekt subsidies om inwoners, verenigingen, stichtingen en initiatieven tijdelijk een duwtje in de rug te geven. Daarna moet een initiatief op eigen kracht verder kunnen. Subsidies zijn bij voorkeur tijdelijk en worden periodiek geëvalueerd.

De gezondheidszorg zal een steeds groter beroep op ons doen als gemeenschap. Hier staan ook kosten tegenover. Met de hele zorgtransitie is gebleken dat dit niet 1 op 1 betaald wordt aan de gemeente. Het is daarom erg belangrijk dat we inzichtelijk hebben wat we moeten doen van het rijk, en wat we extra doen als gemeente. Een goede Sociale infrastructuur is voor de ambtenaren, professionals en inwoners van groot belang. 

Als de kosten hoger worden omdat er extra eisen komen vanuit het rijk, moeten we daar geld voor krijgen. Dit kunnen we alleen hard maken als we alles goed op een rij hebben. Voor aanvullende zorgvragen zullen we goed moeten kijken of en hoe we hieraan tegemoet kunnen komen. Dit mag wat D66 niet zomaar ten koste gaan van andere beleidsterreinen. Als we extra moeten investeren in welk beleidsterrein dan ook, zullen we dat goed moeten uitleggen en als het niet anders kan de gemeentelijke inkomsten verhogen.

D66 kiest voor:

  • Het creëren van een reserve die wordt gevuld bij begrotingsoverschotten en benut bij -tekorten
  • Mochten de voorzieningen van de gemeente zo onder druk komen staan dat het onbetaalbaar dreigt te worden, kiest D66 er eerder voor de belastingen te verhogen dan om het niveau van onze voorzieningen te verlagen.