D66 Harderwijk

16.02.2022

Stijgende gasprijzen en stoken met de ramen open: dit leidt bij veel scholen tot een hoge energierekening. Dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs. Daarom vroeg D66 naar de lokale situatie.

30.11.2021

D66 gaat voor een progressief en groen Harderwijk waar iedereen fijn kan wonen. Een Harderwijk waar inwoners zichzelf kunnen zijn en niemand aan hun lot wordt overgelaten.

16.02.2022

Stijgende gasprijzen en stoken met de ramen open: dit leidt bij veel scholen tot een hoge energierekening. Dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs. Daarom vroeg D66 naar de lokale situatie.

30.11.2021

D66 gaat voor een progressief en groen Harderwijk waar iedereen fijn kan wonen. Een Harderwijk waar inwoners zichzelf kunnen zijn en niemand aan hun lot wordt overgelaten.

15.11.2021

Een vertrouwd kinderfeest, zonder kinderen die zich buitengesloten of gekwetst voelen. Dát is waar D66 voor staat.

11.11.2021

Een unieke kans voor stadsuitbreiding in Harderwijk-Noord?

11.11.2021

Na bijna een half jaar van onduidelijkheid voor zorgverleners, cliënten en mantelzorgers komt er eindelijk duidelijkheid bij de dagbesteding.

25.06.2021

Martijn Pijnenburg leidt D66 Harderwijk als lijsttrekker naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Hij heeft opnieuw het unanieme vertrouwen gekregen van de leden van zijn partij. Binnen de partij leven veel ideeën voor Harderwijk, waarin de inwoners van Harderwijk en Hierden een centrale rol spelen.

15.11.2021

Een vertrouwd kinderfeest, zonder kinderen die zich buitengesloten of gekwetst voelen. Dát is waar D66 voor staat.

11.11.2021

Een unieke kans voor stadsuitbreiding in Harderwijk-Noord?

11.11.2021

Na bijna een half jaar van onduidelijkheid voor zorgverleners, cliënten en mantelzorgers komt er eindelijk duidelijkheid bij de dagbesteding.

25.06.2021

Martijn Pijnenburg leidt D66 Harderwijk als lijsttrekker naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Hij heeft opnieuw het unanieme vertrouwen gekregen van de leden van zijn partij. Binnen de partij leven veel ideeën voor Harderwijk, waarin de inwoners van Harderwijk en Hierden een centrale rol spelen.

15.06.2021

De dagbestedingen in Harderwijk en Ermelo blijven open, en InteraktContour blijft de begeleiding doen. De gezamenlijke gemeenten in de regio hebben uiteindelijk ingezien dat de Wmo aanbesteding geen geschikte vervangende zorg op heeft geleverd.

03.02.2021

D66 vindt dat we zo snel mogelijk naar een manier van bevoorraden moeten gaan die minder druk legt op de binnenstad.

21.01.2021

D66 ziet kansen voor meer nieuwe woningen in leegstaande winkelpanden.

12.09.2020

D66 zet in op extra capaciteit in de vorm van een ‘verbinder’ om een ambitieuzer regenboogbeleid te realiseren. Daarnaast is er meer budget nodig om plannen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

09.08.2019

Als iemand je uitnodigt om een uitdaging aan te gaan, dan doen wij dat graag. Ralph Stoové kwam erachter dat hij tegen bepaalde dingen ‘aanloopt’ sinds hij gebruik maakt van een rolstoel.

15.06.2021

De dagbestedingen in Harderwijk en Ermelo blijven open, en InteraktContour blijft de begeleiding doen. De gezamenlijke gemeenten in de regio hebben uiteindelijk ingezien dat de Wmo aanbesteding geen geschikte vervangende zorg op heeft geleverd.

03.02.2021

D66 vindt dat we zo snel mogelijk naar een manier van bevoorraden moeten gaan die minder druk legt op de binnenstad.

21.01.2021

D66 ziet kansen voor meer nieuwe woningen in leegstaande winkelpanden.

12.09.2020

D66 zet in op extra capaciteit in de vorm van een ‘verbinder’ om een ambitieuzer regenboogbeleid te realiseren. Daarnaast is er meer budget nodig om plannen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

09.08.2019

Als iemand je uitnodigt om een uitdaging aan te gaan, dan doen wij dat graag. Ralph Stoové kwam erachter dat hij tegen bepaalde dingen ‘aanloopt’ sinds hij gebruik maakt van een rolstoel.