Toch de juiste zorg dankzij vasthoudende raadsleden

Meer dan honderd cliënten met niet aangeboren hersenletsel krijgen uiteindelijk toch de juiste zorg. De dagbestedingen in Harderwijk en Ermelo blijven open, en InteraktContour blijft de begeleiding doen. De gezamenlijke gemeenten in de regio hebben uiteindelijk ingezien dat de Wmo aanbesteding geen geschikte vervangende zorg op heeft geleverd.

De Harderwijkse raadsleden Wilco Bos (PvdA) en Anke Buurman-Kuiper (D66) vroegen al maanden aandacht voor dit probleem. De kern hiervan was dat de zorg helemaal niet aangeboden kon worden voor het door de gemeenten aangeboden uurtarief en dat de aanbesteding dan ook geen geschikte partijen had opgeleverd. Maar al hun bezwaren werden telkens door de wethouder weggewuifd. Volgens hem was de aanbesteding goed verlopen en waren er voldoende nieuwe partijen die deze zorg konden overnemen. PvdA fractievoorzitter Wilco Bos: ““Zorgorganisaties zagen al aankomen dat voor de complexere vormen van zorg geen ruimte zou zijn in het nieuwe systeem. Met deze signalen is maar bar weinig gedaan door de gemeente. Passende zorg betekent gespecialiseerd personeel. Dan kan je als gemeente gewoonweg niet voor een dubbeltje op de eerste rang zitten”

Bos en Buurman-Kuiper weigerden om zich erbij neer te leggen dat de zorg voor zo’n kwetsbare groep zou wegvallen en vroegen alle aanbestedingsdocumenten op. Nadat de gemeente tot tweemaal toe niet alle stukken wilde opleveren lukte het uiteindelijk toch om een compleet beeld te krijgen van de aanbesteding. Beide raadsleden hebben met monnikenwerk alle stukken uitgeplozen. Hieruit bleek inderdaad dat het aanbestedingsteam gedurende het gehele proces meermaals was gewaarschuwd voor de gevolgen van het fors verlagen van de tarieven. Met name de gespecialiseerde zorg, waaronder de zorg voor cliënten met niet aangeboren hersenletsel, zou met deze tarieven vrijwel onmogelijk te leveren zijn.

Door uiteindelijk voor deze cliënten extra zorg in te kopen, laten de gemeenten zien dat de kritiek terecht was, en wordt gelukkig een deel van de aanbestedingsfouten hersteld. Dit is een forse opluchting voor deze cliënten. Ook gaan de gemeenten fouten in de kostprijsberekening die door de vragen aan het licht kwamen herstellen. D66 raadslid Anke Buurman-Kuiper: “Niet alleen de cliënten waren wanhopig dat ze nergens meer terecht konden, maar ook hun familie. We hebben deze week in De Aanleg gesproken met cliënten, hun familie en begeleiders. Iedereen was zo blij en opgelucht dat deze beslissing is teruggedraaid. En we zijn blij dat we hier een rol in konden spelen”

De groep cliënten met niet aangeboren hersenletsel is echter niet de enige groep die niet meer de juiste zorg dreigde de krijgen door de onterecht verlaagde tarieven. In beantwoording op vragen van Bos en Buurman-Kuiper geven de gemeenten aan dat de tarieven ondanks de plotselinge verlaging gewoon kloppen, terwijl dit op meerdere plekken tot problemen blijkt te leiden. De raadsleden gaan daarom de komende maanden door met hun aanbestedingsonderzoek, om te voorkomen dat ook andere groepen de dupe worden van de te zuinige gemeenten.