Vrij zijn met een overheid die beslist met jou

De raad wordt in stelling gebracht om het college goed te controleren en nog meer met eigen initiatieven te komen. Beeld: Gerdien van der Laan

De overheid staat de afgelopen jaren te veel tegenover mensen, in plaats van naast mensen. Daardoor neemt het vertrouwen in de overheid af. Dat is een slecht teken. De overheid is er voor haar inwoners. Voor jou. Ze moet iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Als het om onze democratie gaat, mogen we nooit achterover leunen. Wij willen jou meer inspraak en invloed geven.

We willen dat de macht van de overheid controleerbaar is. Of dat nu op Europees, nationaal, regionaal of lokaal niveau is. 

Wij willen dat iedereen mee kan doen met onze democratie. Niet één keer in de vier jaar, maar iedere dag. En als mensen zelf goede ideeën hebben, dan gaan we daarmee aan de slag.

Transparantie is een belangrijke voorwaarde: inwoners moeten duidelijk in beeld hebben waar hun geld aan wordt uitgegeven.

Harderwijkers hebben recht op transparantie. Daarom is het tijd voor een radicaal andere bestuurscultuur en een fris stadsbestuur. De inwoners van Harderwijk en Hierden staan in onze dienstverlening centraal.

Transparantie is een belangrijke voorwaarde: inwoners moeten duidelijk in beeld hebben waar hun geld aan wordt uitgegeven.

Harderwijkers hebben recht op transparantie. Daarom is het tijd voor een radicaal andere bestuurscultuur en een fris stadsbestuur. De inwoners van Harderwijk en Hierden staan in onze dienstverlening centraal.

Toont 2 van 2


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.