Het is de hoogste tijd voor een groener en vrijer Harderwijk en Hierden

Want hoe vrij ben je als je geen woning kunt vinden op de plek waar jij dat wilt? Als je je zorgen maakt over de toekomst van je stad of dorp? Of als je niet veilig kunt zijn wie je bent?

Als geboren en getogen Harderwijker heb ik onze stad de afgelopen jaren zien uitgroeien tot wat ze nu is: een vrije haven op de Veluwe. Die vrije haven moeten we bewaken. Daar zet ik mij sinds 2014, met D66, in de gemeenteraad voor in.

Onze toekomst

De komende jaren hebben we heel belangrijke keuzes te maken. Deze verkiezingen gaan om onze toekomst. En die van onze kinderen. Over grote keuzes die D66 wél durft te maken. Over welke gemeente we samen willen zijn: een groener en vrijer Harderwijk en Hierden.

Keuzes durven maken

Als D66 maken wij keuzes die goede veranderingen brengen in Harderwijk en Hierden. Dat deden we met de koopzondag, het Sinterklaasfeest voor álle kinderen, het duurzame zwembad, de verbetering van het uitgaansgebied, het tegengaan van hittestress en verduurzamen van scholen. We steunden voorstellen voor een veiliger Zuiderzeestraatweg, het behoud van historische boerenerven en meer passende, kleinschalige woningbouw in Hierden.

Optimistisch en creatieve oplossingen

En dat zullen we de komende jaren blijven doen. We zijn creatief in onze oplossingen, maar blijven realistisch. Ik doe een greep uit ons progressieve programma, dat de gemeente Harderwijk klaarmaakt voor de toekomst. Onze belangrijkste punten zijn woningbouw, duurzaamheid en vrijheid.

D66 ziet de woningnood. Te veel jongeren, alleenstaanden, gezinnen en ouderen kunnen geen passende woning vinden. Wij zien hoogbouw als kans voor woningzoekenden in de stad. En bouwen langs de grenzen van de gemeente is bittere noodzaak om het woningtekort op te lossen.

Terecht maken veel mensen zich zorgen om het klimaat. D66 toont al jaren ambitie om onze gemeente sneller te verduurzamen. Dat zullen we blijven doen. We willen zonnepanelen op ieder dak en houden verduurzamen betaalbaar.

We zorgen ervoor dat ieder kind opgroeit met gelijke kansen. Dat iedereen in Harderwijk en Hierden zichtbaar en veilig zichzelf kan zijn. Wij maken een vuist tegen discriminatie en uitsluiting.

Ik beloof niet dat ik niemand zal teleurstellen. Ik beloof wel mijn onvoorwaardelijke inzet voor het Harderwijk en Hierden waar ik in geloof: een stad en dorp waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Doe jij mee?

Martijn Pijnenburg
Lijsttrekker
D66 Harderwijk en Hierden