Samenvatting van het programma


Wij streven naar een vrije en rechtvaardige samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen. Over hun eigen leven, maar ook hoe met elkaar we samenleven. Daarom kiezen wij voor een Harderwijk waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen. Bekijk hier de samenvatting van ons verkiezingsprogramma 2022-2026.

Een passende woning voor iedere Harderwijker De woningnood in Harderwijk is nijpend. Starters wachten te lang op een woning, anderen kunnen niet doorstromen. D66 streeft naar een passende woning voor iedere Harderwijker of Hierdenaar, en wil dat daar alle creativiteit voor wordt gebruikt. De komende jaren zal moeten worden gezocht naar ruimte om nog verder in te breiden. Het bouwen van sociale huur alleen biedt geen oplossing: er zal voldoende gebouwd moeten worden voor mensen met een middeninkomen. Zowel in middenhuur als in goedkope koop.

 • Bevorderen doorstroming, meer betaalbare koopwoningen;
 • Kansen voor starters; starterslening, erfpacht en loting voor huurwoningen;
 • Sneller en schoner bouwen; Duurzaam, circulair en modulair bouwen. Goed voor klimaat, energie en omgeving van mens en dier.
Vrij zijn begint met onderwijs Goed onderwijs is de basis voor een vrije, gelukkige samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Dit is altijd maatwerk, want geen enkele leerling is hetzelfde. D66 wil dat de gemeente zich breder inzet voor het onderwijs dan alleen de wettelijke taken. Voor de kansen van kinderen, jongeren en volwassenen gaat de gemeente gesprekken aan, stelt ze zich faciliterend op en jaagt ze samenwerkingen aan.

 • Een rijke schooldag voor kinderen. Met huiswerkbegeleiding, sport en cultuur;
 • Een thuis voor leraren. Goede ondersteuning middels oa conciërges en onderwijsassistenten, goede begeleiding voor startende leraren en zij-instromers en voorrang voorrang om in de stad te wonen;
 • Ieder kind doet mee; fondsen zodat iedereen over een laptop of tablet kan beschikken en schoolreisjes;
 • Voor- en vroegschoolse educatie; zo voorkomen we achterstanden, herkennen we talenten en gaan we segregatie tegen. We halen zo het beste uit ieder kind.
Voor de toekomst van de stad D66 vindt dat Harderwijk verantwoordelijkheid moet nemen voor een groene stad. Een groene leefomgeving zorgt voor meer leefplezier voor mens en dier. Daarnaast kan Harderwijk een broedplaats worden voor groene (lokale) initiatieven, wat de groene economie een enorme boost kan geven. Het is tijd voor echte actie. De afgelopen jaren zijn er hele kleine stapjes gezet. De mouwen moeten nu worden opgestroopt en het tempo moet omhoog. Alleen zo halen we de doelstellingen voor een gezond klimaat in de toekomst. “Het is te doen. En als het te doen is, en zo belangrijk, dan is het een schandaal dat we het niet doen”, in de woorden van Jan Terlouw.

 • De stad profiteert van de energietransitie voor groter draagvlak. Minimaal 50% van de projecten is lokaal eigendom;
 • Elk dak een paneel, ook bij scholen en sportverenigingen. Geld naar onderwijs en sport, niet naar energie;
 • Intensieve samenwerking met energiebedrijven en netbeheerders voor passende vraag en aanbod;
 • Meer en slimmere laadpalen: auto’s als batterij van de stad.
Werk maken van gelijkwaardigheid D66 wil dat iedereen meedoet en maakt werk van gelijkwaardigheid. Voor onze Grondwet is iedereen gelijk. Maar dat principe wordt pas werkelijkheid als we er naar leven, als we gelijke kansen met en voor elkaar organiseren, elke dag weer. Thuis, op straat, op school en op het werk. Hoe vrij ben je als je niet hand in hand met je partner over straat durft, als je geen stageplek kunt krijgen vanwege je achternaam. Als je plekken niet kunt bezoeken met je rolstoel of als je je zaken niet kunt regelen omdat de brieven en procedures moeilijk te begrijpen zijn? Hier is nog werk te doen!

 • De gemeente heeft voorbeeldfunctie en verbindt partijen in de stad. Er is bijzondere aandacht voor kwetsbare (LHBTIQ+) groepen;
 • Tegengaan discriminatie; gemeente gaat via antidiscriminatie-agenda samen met partners discriminatie tegen en geeft ook hier zelf het goede voorbeeld;
 • Toegankelijke stad; een stad waarin iedereen overal naartoe kan is de norm. Plannen worden getoetst door inwoners.
Meedoen in Harderwijk D66 wil een Harderwijk waar de kansen vanaf de start gelijk zijn. Iedereen kan meedoen, ongeacht waar je wieg stond, het inkomen van je ouders, je geslacht of andere kenmerken. Dat vraagt om ongelijk investeren in gelijke kansen. Dit doen we door in te zetten op ondersteuning voor iedereen die dat nodig heeft, kansengelijkheid, het benutten van lokale kennis, versterken van initiatieven en veel aandacht voor preventie.
Het handelen vanuit de letter van de verordening draagt niet bij aan een betere situatie voor inwoners en kan leiden tot het verslechteren van hun situatie. D66 wil dit veranderen.

 • Iedereen krijgt de zorg die ze nodig heeft, met zoveel mogelijk overzicht en persoonlijk contact. Onze uitgangspunten: snel toegang tot de juiste hulp, samenwerking, delen van ervaringen, maatwerk, keuzevrijheid en eigen regie voeren;
 • Kwetsbare kinderen en jongeren verdienen begeleiding als dat nodig is. D66 zet in op preventie, kostenbeheersing en toegankelijke hulp die snel en juist wordt geboden met één aanspreekpunt;
 • D66 wil dat elke inwoner mee kan doen en hiervoor gelijke kansen krijgt. Wij zetten in op wijkprojecten voor kwetsbare wijken en financiële prikkels om uit de bijstand te blijven.