Uit in Harderwijk – Sport en cultuur

Festival in Harderwijk. Beeld: Anne Brassien

Harderwijk is een schitterende stad die bruist en bloeit. Er is altijd wel iets te beleven, cultureel, sportief en culinair. Harderwijk is een stad waar je fijn kan wonen, maar waar ook mensen van buiten de stad graag naar toe komen. Een historische Hanzestad die volop meedraait in de 21e eeuw. 

Met liefde laten groeien en bloeien

 • Oog voor het verleden Harderwijk is een historische Hanzestad. Daarmee zetten we ons (inter)nationaal op de kaart. Dit vraagt ook om de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor historische vondsten. Er moet altijd voldoende budget zijn om te garanderen dat ontdekkingen de aandacht krijgen die ze verdienen en voor iedereen toegankelijk zijn. De vormgeving dient wel op eigentijdse wijze te gebeuren.
 • Oog voor de makers D66 heeft in 2021 al aandacht gevraagd voor het invoeren van de Fair Practice Code om de culturele sector te ondersteunen om makers eerlijker te belonen. Er zal extra budget voor cultuur vrijgemaakt moeten worden om dit te realiseren. De sector zorgt dat onze stad bloeit en bruist, dus daar moeten we voor staan als stad.
 • Oog voor de stad Harderwijk heeft een bruisend cultureel hart. Met Stad als Podium kun je op steeds meer plekken met cultuur in aanraking komen. Dat is belangrijk, cultuur moet laagdrempelig en toegankelijk zijn. D66 ziet wel nog kansen voor de wijken, zodat je je overal kan verwonderen, zelfs bij jou om de hoek.
 • Popbeleid en poptempel Met Estrado was Harderwijk het hart van de popmuziek in de omgeving. Deze positie is de laatste jaren verslapt. Wat D66 betreft komt de gemeente met een visie op popbeleid en zorgen we dat Harderwijk weer het centrum wordt waar (jong) talent zich kan ontwikkelen en door kan breken of waar de gevestigde orde met veel plezier een optreden verzorgt. Estrado moet een opfrisbeurt krijgen zodat je een echte avond uit krijgt. Een andere optie is het opnemen van het het poppodium in het nieuw te bouwen multifunctionele podium.
 • Harderwijk als regionaal hart Als Hanzestad is Harderwijk gewend om over haar grenzen heen te kijken. Op cultureel vlak kan Harderwijk een regionale functie bieden, zowel op het gebied van educatie als met het culturele aanbod. De diverse instellingen werken al steeds intensiever samen.
 • Stabiele basis voor cultuur De culturele sector is al lange tijd de sector waar als eerste naar gekeken wordt om geld te besparen. Cultuur is geen luxe, maar een fundament van onze beschaving. Wat D66 betreft wordt er de komende jaren zeker niet bezuinigd en wordt gezorgd voor een stabiele financiële basis voor zowel de makers als de instellingen.
 • Voorzieningen op orde D66 vindt het van groot belang dat de faciliteiten op orde zijn. De musea zijn prachtig, maar de podia verdienen aandacht. In samenspraak met de gebruikers moet er nu écht werk gemaakt worden van een volwaardige podiumvoorziening. Te lang wordt dit besluit al doorgeschoven, met als risico dat door het gebrek aan geschikte locaties ons culturele aanbod afneemt.
 • Theater Bouw&Infrapark is een mooie tijdelijke locatie. Maar een stad die hart heeft voor cultuur, plaatst een theater ook in het hart en niet aan de rand van de stad. Daarvan profiteert de stad onvoldoende. Een volwaardige podiumvoorziening moet snel gerealiseerd worden in het nieuwe Waterfront.
 • Multifunctionele centra De multifunctionele centra zijn een punt in de wijk waar men bij elkaar kan komen. Wat D66 betreft worden deze ook meer betrokken in het kader van Stad als Podium, zodat cultuur ook dichter bij huis plaats kan vinden.
 • Creatieve invulling leegstand Op diverse plekken is helaas nog steeds sprake van leegstand. Of dit nu in de binnenstad is of op andere plekken, D66 ziet graag creatieve oplossingen om leegstand tegen te gaan. Dat kunnen (tijdelijke) woningen zijn, maar ook ateliers of een pop-upstore. Leegstaand gemeentelijk vastgoed wordt als eerste voor culturele doeleinden gebruikt.
 • Street Art in the spotlight D66 ziet street art als een culturele meerwaarde voor de stad. Denk aan een mooi versierde tunnel zoals bij Stadsweiden of het overloopterrein. Ook moet er ruimte zijn voor street art waar het toegestaan is om met graffiti aan de slag te gaan. In oktober 2021 werd een oproep van D66 hiervoor breed gesteund. Wat D66 betreft is street art ook een onderdeel van de skatecultuur. Graffiti zou bij skateparken daarom ook mogelijk moeten zijn.

Een gezonde stad

 • Groene sportclubs Sportclubs moeten geholpen worden met verduurzamen, zodat elke euro kan worden besteed aan de sport en niet aan energieverbruik. De gemeente moet dit actief stimuleren, bijvoorbeeld via een revolverend fonds en als matchmaker.
 • Open sportclubs D66 is voorstander van het idee van meer toegankelijker sportaccommodaties, zodat ook buiten de trainingstijden gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten. Dit moet wel altijd in overleg met de gebruikers gebeuren met het oog op onderhoud, veiligheid en voorkomen van vandalisme.
 • Veilig sporten Veilig bereikbare sportaccommodaties zijn ook essentieel. Dit betekent aandacht blijven vragen bij de provincie voor het veiliger maken van de oversteek bij de N302 voor sporters die naar De Strokel willen, voor mountainbikers die gebruik maken van die fietsroutes, en voor de recreatieve fietsers, wandelaars en ruiters.
 • Recreatie in en om de stad Op diverse plekken zijn er beweegroutes in en om de stad en openbare fitnessmogelijkheden in de buitenlucht. D66 wil dat deze goed onderhouden worden en de netwerken worden uitgebreid, zodat iedereen dicht bij huis of in de natuur kan sporten en bewegen.
 • Gebruik van de natuur We mogen genieten van de Veluwe in onze achtertuin. Wel vraagt dit om voorzichtig met de natuur om te gaan en goed onderhoud van de paden. D66 begrijpt dat er kosten aan verbonden zijn, maar wil wel de toegang voor de inwoners waarborgen, waarbij aandacht voor dier en natuur ook in het oog wordt gehouden. Vignetten voor mtb- en ruiterpaden zijn alleen bespreekbaar indien er voldoende aanbod is en het geld direct wordt besteed aan het onderhouden van de paden.
 • GA! Harderwijk Overal in de stad zijn de blauwe jasjes van GA! Harderwijk te zien. Zij vormen een essentieel onderdeel van de sportieve en culturele bloei van de stad. D66 is erg blij met het werk dat zij voor jong en oud, binnen en buiten leveren en vindt dat zij recht hebben op een stabiele en toekomstbestendige samenwerking met de gemeente.