Economie: een stad die werkt voor iedereen

Falco Benz - Deejay Falco Benz tijdens een optreden op LaLaLand in Harderwijk. Beeld: Benjamin Buurman

Harderwijk is de centrumgemeente op de Noordwest-Veluwe: het heeft de centrale functie voor veel omringende plaatsen. Zeker na de coronacrisis is het zaak voor de gemeente Harderwijk en de regio dat de economische motor op volle toeren draait. Economische groei is goed voor Harderwijkers en Hierdenaren. Vernieuwing ontstaat niet vanzelf, maar wordt mede door de overheid vormgegeven. Op het gebied van duurzaamheid, circulariteit of het kiezen voor een bedrijfslocatie is de gemeente aan zet. De gemeente faciliteert waar het gaat om ondersteuning aan ondernemers en het stellen van gunstige randvoorwaarden om te kunnen ondernemen.

Werk, inkomen en economie

D66 zet de komende jaren stevig in op Harderwijk als stad met ambitie en wil de stad de komende jaren nog aantrekkelijker maken voor met name startende en innovatieve ondernemers. D66 ziet kansen om de binnenstad tot bloei te laten komen en staat voor vrijheid van ondernemers, iedere dag van de week.

 • Start ups Harderwijk is een ondernemende stad. Daarbij horen uiteraard ook nieuwe en jonge ondernemers die alle ruimte moeten krijgen om te groeien. D66 pleit ervoor om het deze nieuwe ondernemers zo aantrekkelijk te maken om te ondernemen middels startersleningen via een revolverend fonds: de eerdere lening stroomt terug, waardoor een nieuwe ondernemer geholpen kan worden.
 • Talent behouden Zowel voor MBO’ers als voor HBO- of universitair geschoolden geldt dat zij zich pas in onze gemeente vestigen, wanneer zij een gezin willen stichten. Door een aantrekkelijk woon- en baanaanbod wil D66 talent sneller laten terugkeren op de lokale arbeidsmarkt. Het aanbod van MBO-opleidingen en de lokale arbeidsmarkt worden beter op elkaar aangesloten.
 • Innovatie D66 wil nog meer inzetten op innovatie. De Harderwijkse infrastructuur leent zich er uitermate goed voor. Er moet meer samenwerking komen tussen onderwijsinstellingen en ondernemers. Vakmensen zijn de motor van onze regionale economie. Door het (V)MBO te koppelen aan bedrijven wordt een vraaggericht aanbod gecreëerd waar de hele regio profijt van heeft.
 • Detailhandel De Harderwijkse detailhandel heeft een zware klap gehad van de corona-pandemie en het jarenlang uitblijven van een gemeentelijke visie. In de detailhandel is een groot aantal veranderingen gaande. Veel regels zijn echter nog gebaseerd op vroeger tijden. Daarom wil D66 dat de detailhandel veel vrijer kan handelen. Ook op het gebied van nieuwe detailhandeltrends, zoals blurring en blending, wordt Harderwijk een proeftuin. De detailhandel krijgt de impuls die de sector zo hard verdient.
 • Koopzondag D66 legt de verantwoordelijkheid bij ondernemers. Zij weten het beste waar zij behoefte aan hebben. Data die vooraf worden gepland, werken niet altijd. Je moet kunnen inspringen op de veranderende actualiteit, dat hebben we de afgelopen jaren wel gezien. Laat de ondernemers zelf in overleg gaan over de mogelijkheden en leg geen beperkingen meer op vanuit de gemeente.
 • Flexibele bestemmingsplannen Er zijn veel bouwplannen, maar we hebben ook te maken met veel leegstand in Harderwijk. D66 Harderwijk Hierden wil dat aanpakken door meer te investeren in de plaatsen die nu leegstaan. Middels flexibele bestemmingsplannen, al dan niet tijdelijk, kan er een andere invulling voor een ruimte gevonden worden. Hiermee pakken we de leegstand aan én gaan we efficiënter met de ruimte om. Het gaat niet alleen om leegstand in de binnenstad, maar ook in andere gebieden van Harderwijk en Hierden.
 • Faciliteer flexibele projecten De tijden van 1 baan voor de komende 40 jaar liggen alweer ver achter ons. Mensen werken vaker in groepsvorm of op projectbasis. Daarvoor zijn tijdelijke locaties nodig. In Harderwijk is er veel leegstand van winkelpanden en zijn ook niet alle kantoorpanden gevuld. Door te faciliteren creëert de gemeente meer banen en meer kans op nieuwe partijen die zich voorheen niet in Harderwijk vestigden.
 • Ondernemersloket De gemeente ondersteunt ondernemers bij het verkrijgen van vergunningen, in plaats van achteraf te handhaven. Hiervoor wordt een ondernemersloket geopend, waar alle regels en vergunningen rondom opstarten van een bedrijf of evenement duidelijk in beeld zijn.
 • Vergunningsaanvragen eenvoudiger Het aanvragen van een vergunning moet zijn doel niet voorbij schieten. Een vergunningsaanvraag moet snel en duidelijk verlopen. Dat werkt positief uit voor zowel aanvrager als gemeente.
 • Lelystad Airport Tijden zijn veranderd. D66 ziet geen heil in de opening van Lelystad Airport. Eventuele economische kansen voor bedrijventerrein Lorentz wegen niet op tegen de kosten voor milieu en klimaat.

Horeca en Toerisme

Toerisme en horeca zijn voor Harderwijk enorm belangrijk. Ze gaan hand in hand met elkaar. Harderwijk en Hierden hebben een grote aantrekkingskracht op toeristen uit binnen- en buitenland. Trekpleisters als De Essenburgh, Zwaluwhoeve, de binnenstad van Harderwijk, de nieuwe boulevard en haven en de bosrijke omgeving zorgen ervoor dat er voor elk wat wils is. D66 Harderwijk Hierden wil graag dat de horeca en toerisme maximaal kunnen renderen en floreren.

 • Harderwijk Hanzestad In 2031 is Harderwijk voor het 800e jaar Hanzestad. Harderwijk heeft daar veel aan te danken. Daarom is Harderwijk in dat jaar de organisator voor de Internationale Hanzedagen. D66 pleit ervoor dat de moderne toerist daarbij niet uit het oog verloren gaat. Het bedrijfsleven kan hierop inspringen.
 • Meer hotelbedden Met de nieuwe Boulevard en het Waterfront heeft Harderwijk een enorme toeristische trekpleister in de hand. Door het gebrek aan overnachtingsplaatsen blijven veel toeristen maar een dag. Met meer hotelbedden kunnen toeristen langere tijd genieten van de stad.
 • Dolfinarium Harderwijk Het Dolfinarium lijkt zijn beste tijd te hebben gehad. Voor D66 staat dierenwelzijn op 1. De discussie over het houden van zeezoogdieren wordt gevoerd en waar mogelijk verkoopt het park haar dieren aan buitenlandse parken. Het nieuwe waterpark aan de haven is geen toevoeging voor de uitstraling van Harderwijk als toeristische havenstad. Er zullen harde afspraken worden gemaakt met het Dolfinarium over de toekomst van het pretpark. Ingrijpen op het gebied van dierenrechten is aan de landelijke politiek. Het is aan de gemeente Harderwijk om verder fysiek verval van het park te voorkomen. Het is tijd voor een grote renovatie van onder meer het surfcentrum, het strand en de waterzijde van het park. De gemeente zal desnoods moeten ingrijpen om dit voor elkaar te krijgen.
 • Havengelden In de zomer is de bezettingsgraad van de haven bijna 100%. De kosten om de haven draaiende te houden moeten in lijn zijn met de uitgaven die de gemeente doet in het onderhoud van de havens.
 • Waterrecreatie De haven van Harderwijk is een toeristische trekpleister. Het Waterfront ontwikkelt zich telkens verder. Mede daardoor heeft Harderwijk een unieke positie. Door het meer ontwikkelen van goede faciliteiten van de ligplaatsen kan Harderwijk zich verder onderscheiden.
 • Meer fietstoerisme De omgeving van de gemeente Harderwijk leent zich geweldig voor fietstoerisme. Met extra infrastructuur speciaal voor fietsen, zoals openbare laadpalen, wil D66 het nog interessanter om de fiets te pakken voor de inwoner. Zo kunnen de inwoners van Harderwijk en Hierden sneller de (elektrische) fiets pakken, terwijl de toeristen gebruik kunnen maken van de extra fietspaden voor hun tochten over de Veluwe.
 • Kraskaart voor evenementen In de gemeente Harderwijk moet het mogelijk zijn voor ondernemers om op kleine schaal evenementen te organiseren. Middels een kraskaart kan een ondernemer enkele keren per jaar een evenement organiseren. Is de kraskaart ‘vol’, dan dient er gewacht te worden tot het volgende seizoen.
 • Minder regels in de horeca De horeca is de motor van de binnenstad. Het is de reden waarom zo veel mensen van omringende plaatsen graag naar Harderwijk komen. Daarmee heeft Harderwijk een belangrijke troef in handen. De regeldruk bij horecabedrijven moet dalen. Nieuwe trends worden met beide armen aangegrepen, kansrijke initiatieven zijn belangrijker dan belemmerende regels.
 • Toeristenbelasting naar cultuur Een andere belangrijke reden waarom mensen van buiten graag naar Harderwijk komen, is de cultuur. Denk aan de podia, het theater, de musea en historische binnenstad. Daarom pleit D66 om de inkomsten van de toeristenbelasting naar cultuur te laten vloeien. Op deze wijze kan de cultuursector iets aansterken, waardoor weer meer toeristen naar Harderwijk komen.
 • Isolatie nachthoreca De avond- en nachthoreca is erg belangrijk voor Harderwijk. Met meer en meer inwoners van de stad, kan dit gepaard gaan met geluidsoverlast. D66 stelt voor om subsidie te verlenen aan nachtzaken die hun panden beter willen isoleren. Dit levert ook een financieel voordeel op voor de ondernemer qua gasverbruik en is daarmee ook beter voor het milieu.
 • Citymarketing Om de mooie Harderwijkse binnenstad met meer publiek te delen, moet meer worden geïnvesteerd in citymarketing. De afgelopen jaren zijn hierin de eerste stappen gemaakt, maar verdere professionalisering van Heerlijk Harderwijk en andere toeristische organisaties kan zorgen voor een aanzuigende werking.
 • Visie nachtleven De nachthoreca in Harderwijk heeft een sterke aantrekkingskracht op toeristen en mensen uit omliggende gemeenten. Maar de coronacrisis heeft de ondernemers hard geraakt. Samen met ondernemers, inwoners en andere betrokkenen maakt de gemeente een meerjarenvisie waarin het Harderwijks nachtleven wordt klaargestoomd voor de toekomst.
 • Evenementen zo duurzaam mogelijk De gemeente moet het makkelijker maken voor partijen om evenementen te organiseren. In ruil daarvoor wordt al bij de beginfase gekeken hoe het evenement zo duurzaam mogelijk gehouden kan worden. Denk aan zo min mogelijk dieselgeneratoren, herbruikbaar plastic, gebruik van zonne-energie en een slim afvalplan.