Harderwijk gaat voor inclusief Sinterklaasfeest

De meerderheid van de gemeenteraad van Harderwijk heeft ingestemd met het voorstel van D66, PvdA, GroenLinks en Harderwijk Anders om Pieten van de Sinterklaasintocht vanaf dit jaar te ontdoen van stereotyperende kenmerken. Hierdoor blijft het een vertrouwd kinderfeest, zonder kinderen die zich buitengesloten of gekwetst voelen.

Als gastvrije en inclusieve gemeente zou Harderwijk er voor moeten zorgen dat mensen, en zeker kinderen, zich niet gekwetst voelen. Raadslid Anke Buurman-Kuiper (D66): “Met ‘inclusief’ bedoelen we in essentie dat we niemand uitsluiten. Dat betekent dat het niet uitmaakt in wie je gelooft, van wie je houdt of waar je wieg heeft gestaan. We willen een Harderwijk waar iedereen zich thuis voelt. Dat vraagt soms om met prioriteit te staan voor deze idealen, al is dat niet altijd even populair.”

Met ‘inclusief’ bedoelen we: niemand uitsluiten. Het maakt niet uit in wie je gelooft, van wie je houdt of waar je wieg heeft gestaan. We willen een Harderwijk waar iedereen zich thuis voelt.

Anke Buurman-Kuiper, D66 raadslid

De indieners hebben donderdag in de gemeenteraad benadrukt dat de stad al een aantal jaar in gesprek is, met als doel een inclusiever Sinterklaasfeest. Helaas heeft dit tot dusver niet geleid tot veranderingen in het stereotyperende uiterlijk van de Pieten. De Pieten die de afgelopen jaren bij de intocht aanwezig waren, hadden veelal kroeshaar, donkerbruin schmink en felrode lippen. Het is vreemd dat een kinderfeest als Sinterklaas nog steeds onbedoeld kinderen buitenspel zet, terwijl plezier en gezelligheid voor elk kind centraal moeten staan. De gemeente moet hierin het goede voorbeeld geven. “Zo zijn we echt de gastvrije stad en leren we onze kinderen om oog te hebben voor elkaar”, aldus de indieners.

De organisator van ‘t Pietenhuis, Cultuurkust, is positief over de verandering die voortkomt uit het genomen besluit. “In de vele tekeningen die we ontvangen is Piet ook al veranderd. We zijn heel blij om weer in dezelfde lijn te komen met het landelijk Sinterklaasjournaal, plus de andere media waar kinderen hun beeld van Piet vormen. Piet voldoet daarmee misschien niet aan het sentiment van volwassenen, maar wel aan de verwachting van kinderen.”

Niet alleen de indieners waren van mening dat de veranderingen zich te traag ontwikkelden en dat het daarom belangrijk was dat de gemeenteraad zich uitsprak. De vier partijen kregen met steun van de VVD een ruime meerderheid voor het voorstel. Een belangrijke stap voor kinderen in Harderwijk en Hierden die zich gekwetst voelen door het aanzicht van traditionele Pieten. “We zijn er trots op dat er zo’n brede steun is om Harderwijk inclusiever en gastvrijer te maken en dat hierbij keuzes maken niet geschuwd wordt. We hebben er veel vertrouwen in dat we inmiddels allemaal beseffen dat hoe de één de traditionele intocht ervaart, heel anders kan zijn voor de ander. Voor onze kinderen is een niet-traditionele Piet al een vanzelfsprekendheid” aldus de indieners. Deze wens tot verandering wordt herkend door alle partijen, op Gemeentebelang na.