Schriftelijke vragen over de verkeers-veiligheid in uitgaansgebied Bruggestraat/ Vijhestraat e.o.

De afgelopen weken heeft de fractie van D66 meerdere noodkreten gehoord van bewoners en ondernemers van de binnenstad van Harderwijk over de verkeersonveilige situatie in het uitgaansgebied Bruggestraat/Vijhestraat en omliggende straten (Smeepoortstraat, Kerkplein en Kerkstraat). De maat is vol en er wordt door bewoners en ondernemers wanhopig gezocht naar een oplossing. Enkele citaten uit de gesprekken die wij hebben gevoerd met bewoners en ondernemers:

 • “De Smeepoortstraat lijkt ’s avonds wel een dragstrip”
 • “Dit gaat sowieso meer gebeuren met mooi weer”
 • “Auto’s knallen met een noodvaart door de Kerkstraat”
 • “Het is gewoon weer het stoer doen van vroeger, ff een rondje boulevard maar dan in een smalle straat”
 • “Meerdere keren heb ik de politie gebeld, maar die kunnen niets buiten heterdaad”
 • “De handhaving zie je nooit, terwijl het probleem allang bekend is”
 • “Als er niet snel wat gebeurt, gaat het een keer echt helemaal mis”

Oplossing is nodig

Dat de situatie vraagt om een structurele oplossing, is overduidelijk. Al jaren is de bestaande situatie een doorn in het oog van omwonenden, ondernemers en bezoekers. En ook van de fractie van D66. Daarom heeft onze fractie de volgende vragen aan het college over de verkeersonveilige situatie en over mogelijke oplossingen:

Over de situatie

 • Is het college bekend met de verkeersonveilige situatie in de Bruggestraat/Vijhestraat e.o.?
 • In hoeverre deelt het college de mening van onze fractie dat deze situatie onacceptabel is en actie voor het drukke toeristen-/uitgaansseizoen deze zomer noodzakelijk is?
 • Welke concrete acties zijn in de afgelopen collegeperiode uitgevoerd om deze situatie te verbeteren?

Over de vervanging van piramides en pollards en invoering van cameratoezicht

Op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad besloten dat defecte palen (piramides en pollards) in de stad worden vervangen en er wordt ingezet op de selectieve afsluiting via camera’s met kentekenherkenning, m.u.v. enkele strategische locaties. Er zou een pilot worden gestart met camera’s in de Kerkstraat/Bruggestraat. Vervanging van de pollards zou niet mogelijk zijn i.v.m. niet-toereikende financiële middelen en storingsgevoeligheid. Eind 2021 zou een uitvoeringsplan aan het college worden aangeboden, waarbij in het tweede kwartaal 2022 daadwerkelijke implementatie zou plaatsvinden.

 • Is het uitvoeringsplan inmiddels afgerond en door het college vastgesteld? Zo nee, wanneer verwacht het college dat het uitvoeringsplan gereed is?
 • Kan het college aangeven of en hoe de pilot in het tweede kwartaal van 2022 van start gaat?

Over mogelijke oplossingsrichtingen

 • Bestaat de mogelijkheid dat ook het uitgaansgebied nog voor de zomer wordt toegevoegd aan de pilot met cameratoezicht, zodat via camera’s met kentekenherkenning wordt gehandhaafd op het bestaande inrijverbod in de Bruggestraat?
 • Deelt het college de mening van onze fractie dat het verder beperken van autoverkeer in de Smeepoortstraat, Kerkstraat, Bruggestraat en Vijhestraat zorgt voor een verkeersveiliger situatie voor o.a. toeristen en uitgaanspubliek in het komende hoogseizoen?
 • Ziet het college mogelijkheden om op korte termijn tijdelijke ingrepen te doen om de verkeersveiligheid voor nu te verbeteren en het inrijverbod in de Bruggestraat beter te handhaven?