Hoge energierekening onderwijs

Stijgende gasprijzen en stoken met de ramen open: dit leidt bij veel scholen tot een hoge energierekening. De zorg is dat er bezuinigd wordt op het budget voor lesmateriaal en personeel. D66 zet zich in voor goed onderwijs in goede gebouwen. Daarom stelden wij schriftelijke vragen over de situatie in Harderwijk.

Onze vragen:

1: Is het college op de hoogte van de berichtgeving van de PO-raad?
2: Heeft de gemeente een beeld van de status van de verschillende schoolgebouwen, met name de energielabels?
3: Zo ja, kunt u inzichtelijk maken welke scholen welke energielabels hebben?
4a: Zijn er bij het college al signalen bekend vanuit de Harderwijkse onderwijsinstellingen dat zij problemen voorzien in de betaling van de energierekening?
4b: Zo ja, hoe urgent zijn deze problemen?
4c: Zo nee, is het college bereid om actief te informeren naar de stand van zaken bij de onderwijsinstellingen?

Wellicht kunnen de scholen hun rekeningen betalen door te bezuinigen op andere zaken, waardoor het ten koste gaat van de onderwijskwaliteit.
5a: Is bij het college bekend hoe scholen hiermee omgaan?
5b: En is het college het met de fractie van D66 eens dat dit niet ten koste van onderwijs mag gaan?
6: Is er een stand van zaken bekend over de ventilatierichtlijnen en in hoeverre deze op de scholen in Harderwijk en Hierden ondertussen voldoende zijn?

Verduurzaming van scholen

Het uiteindelijke doel moet uiteraard zijn dat scholen minder energie verbruiken en meer zelf kunnen gaan opwekken. Dit kan uiteindelijk een grote bijdrage leveren op de impact van de energierekening van de scholen op hun totale budget.

7. Welke rol ziet de gemeente weggelegd om scholen te helpen met isolatie en andere vormen van verduurzamen?
8. Ziet het college in de huidige situatie en berichtgeving een aanleiding en mogelijkheden om het proces tot verduurzaming van de scholen te versnellen?

Beeld: D66 Harderwijk