Tarief dagbesteding wordt toch gewijzigd

Na bijna een half jaar van onduidelijkheid voor zorgverleners, cliënten en mantelzorgers komt er eindelijk duidelijkheid bij de dagbesteding. In antwoord op vragen van de Harderwijkse raadsleden Wilco Bos (PvdA) en Anke Buurman-Kuiper (D66) geeft de gemeente aan dat de tarieven van de dagbesteding toch volledig opnieuw berekend gaan worden.

Kwalitatieve zorg

Hoe hoog het tarief zal worden en wat de juridische gevolgen zullen zijn wordt pas dit najaar duidelijk, maar toch zijn de raadsleden hier erg blij mee. Wilco Bos: “Het is jammer dat dit een half jaar heeft geduurd, omdat de problemen toen ook al bekend waren. Maar we zijn erg blij dat de gemeente nu zegt het tarief zo te willen aanpassen dat er gewoon kwalitatief goede zorg voor geboden kan worden. Dat is waar het ons om gaat.”

In de beantwoording geeft het College ook toe dat er fouten gemaakt zijn in het aanbestedingsproces en dat ze dat betreurt. Samen met de omliggende gemeenten en de aanbestedende dienst gaat Harderwijk aan de slag om deze fouten te herstellen. Anke Buurman-Kuiper: “Fijn dat de gemeente nu eindelijk de zorgen serieus neemt en dat er een oplossing komt. We hopen dat deze oplossing alle zorgen van cliënten, mantelzorgers en zorgverleners wegneemt en zullen daar dit najaar als raadsleden ook goed opletten”.

De raadsleden zijn blij dat ze zich hier het afgelopen half jaar zo in vastgebeten hebben: “Hier ben je uiteindelijk raadslid voor. We zijn zo geschrokken van de hoeveelheid schrijnende gevallen die we tegenkwamen de afgelopen maanden en zijn echt blij dat we hebben kunnen helpen. Zorg werd teveel gezien als een product, terwijl het gaat om mensen die de juiste hulp nodig hebben. Hopelijk hebben de gemeenten van dit proces geleerd en wordt de volgende keer niet eerst de deur dichtgegooid bij kritische vragen.”