Van afval naar grondstof

Vanaf 1 januari 2022 krijgen we een ander afvalbeleid in Harderwijk. Je betaalt niet meer een vast tarief, maar een vaste basis, aangevuld met een bedrag per keer dat je de container aanbiedt. Het doel hiervan is dat we meer grondstoffen uit ons afval kunnen terugwinnen, om zo een meer circulair Harderwijk te vormen. Zo zetten we stappen richting een duurzame en toekomstbestendige stad. Maar er zijn wel nog veel vragen. Hier beantwoorden wij er een aantal voor je

Harderwijk presteert slecht als we kijken naar hoeveelheid kilo’s restafval per inwoner. Grotendeels doordat er veel vervuiling in de stroom zit (glas, gft, papier, textiel etc) Actie is nodig.

Nee, machines zijn ondertussen beter in het scheiden van plastic, metaal en drankenkartons (pmd) dan inwoners. Zo kunnen we nóg beter recyclen, en dat is grote winst voor het klimaat. Bovendien zorgt dit dat de kosten laag blijven.

Dat verschilt per huishouden. Als je goed je afval gaat scheiden, kun je ook minder kosten maken. Wij vinden het idee van ‘de vervuiler betaalt’ wel het eerlijkst. Hoe meer afval je produceert, hoe meer kosten de gemeente hiervoor kwijt is. Een eerlijke bijdrage is dan wel realistisch.

De kosten werden de afgelopen jaren soms kunstmatig laaggehouden. Dat is fijn voor inwoners, maar daarmee geeft het nu wel een vertekend beeld van de stijgende kosten. Voor het komende jaar hebben we nog een buffer ingebouwd, maar alleen op de vaste kosten. Weinig afval produceren loont dus extra!

Dat is de afspraak die gemaakt kon worden met de verwerker. D66 is wel van mening dat het goed zou zijn als dit voor meer mensen toegankelijk wordt gemaakt, dus meer plekken in de stad. Zo maak je het eerlijker, want willen scheiden betekent ook kunnen scheiden. Helaas kan dit niet zonder tot enorme kosten te komen.

Veel mensen scheiden al goed, maar er is wellicht nog terrein te winnen. Zit er écht geen gft, papier, glas of ander materiaal in de grijze kliko.

Al vanaf 2016 vraagt D66 om oplossingen voor het scheiden van onder andere gft in de binnenstad. Dat heeft nu helaas vertraging opgelopen door grondstoftekorten en corona. Bewoners die hier last van hebben worden wel financieel gecompenseerd. Alle containers worden momenteel ook gecontroleerd, zodat er straks geen storingen meer zijn. Iedereen moet goed kunnen scheiden om dit eerlijk te houden, daar blijven wij voor waken.

Omdat we het pmd achteraf eruit halen, en zo de meeste milieuwinst boeken, heeft dit de voorkeur. Nadeel is dat het pmd vaak weinig weegt, maar wel veel ruimte inneemt. Terwijl gft en glas vaak meer wegen, maar weinig ruimte innemen en juist die er vooraf al uit moeten. Op termijn willen we daarom per kilo betalen in plaats van per leging. Daarbij zijn we nog wel afhankelijk van gemeentes in de regio en de huidige contracten. Voor nu dus nog even niet.

Zelf ben ik overgegaan op wasbare luiers. Bij 2 kinderen scheelt dat een halve container per keer. Daarbij zijn de kosten alleen in aanschaf hoger, maar op termijn is het goedkoper. Kinderen worden over het algemeen ook sneller zindelijk en hebben minder vaak last van luieruitslag. Bovendien zijn de printjes vaak veel gezelliger.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.