Extra capaciteit en meer budget voor ambitieuzer regenboogbeleid

D66 zet in op extra capaciteit in de vorm van een ‘verbinder’ om een ambitieuzer regenboogbeleid te realiseren. Een persoon die zich fulltime bezig houdt met het versterken van Harderwijk als regenbooggemeente. Daarnaast is er meer budget nodig om plannen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Zichtbaar jezelf zijn. Van wie je ook houdt. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn maar is het in de praktijk helaas niet. Gisteravond debatteerde de gemeenteraad over het regenboogbeleid. We zijn trots op onze regenbooggemeente en hoeveel er al veranderd is. Maar we zijn er nog niet. D66 ziet daarom een taak voor de gemeente als voortrekker en aanjager. Zorg voor een integrale aanpak en verbinding tussen organisaties, scholen, verenigingen en mensen. Alleen hierdoor is het mogelijk om echt het verschil maken en die vrije en veilige haven op de Veluwe te zijn voor iedereen.

Het was een bijzonder en respectvol debat waarbij alle partijen zich uitspraken tegen discriminatie en voor gelijkheid. Harderwijk moet een veilige en vrije stad zijn voor elke inwoner, daar is iedereen het ook over eens. D66 is blij dat veel partijen positief reageren op de oproep dat de gemeente voortrekker en verbinder moet zijn. Belangenorganisaties voor LHBTI’ers zoals Village People verdienen meer steun en de gemeente kan daarbij helpen.

Tijdens het debat is er gesproken vanuit andere levensovertuigingen. Anke Buurman-Kuiper: “We kunnen echt het verschil maken. En mensen die vanuit een andere overtuiging in het leven staan: hen wordt niets ontnomen. Er komt alleen iets fundamenteels bij: de vrijheid en het vertrouwen om jezelf te ontdekken en te zijn. Voor elke inwoner.”

D66 is trots op onze regenbooggemeente, die voor steeds meer mensen de gastvrije haven op de veluwe wordt. Symbolen als het regenboogzebrapad maken dit zichtbaar. Harderwijk is ook standplaats voor Stichting Village People, waar vrijwilligers verbinding zoeken met de stad en die LHBTI-ers een veilige plek biedt in de Mess. Een prachtig en krachtig initiatief. De fractie van D66 is blij dat de gemeente met het regenboogbeleid een extra stap wil zetten. Een mooi startpunt dat we uit moeten bouwen om echt het verschil te maken. Want: hoe krijgen we de hele samenleving mee?

We horen namelijk ook andere signalen uit de stad. Als docent op een middelbare school draag ik bewust regenboogsymbolen. Om te laten zien dat ik er ben als het nodig is. Ik hoor ervaringen als: “ik ben gay, maar niet thuis. Of op de sportclub.” Of het bewust niet hand in hand lopen met je vriendin, om gescheld te voorkomen. Geregeld is er zelfs psychologische hulp nodig.

Zichtbaar jezelf zijn zou voor iedereen moeten gelden. D66 wil daarom meer ambitie: de gemeente als voortrekker, tot in de haarvaten van de samenleving. En daar is meer voor nodig dan alleen voorliggend plan. Vooral meer capaciteit op het stadhuis, om de verbindende factor te zijn tussen verenigingen, scholen en organisaties. Minimaal 1 fte zeggen ook betrokkenen als Village People.

Daarnaast is er behoefte aan meer zichtbaarheid, informatie en herkenning. Een online platform voor én door de community. Village People wil deze handschoen oppakken. De vrijwilligers hebben daar wel ondersteuning bij nodig. Het huidige regenboogbudget van 10.000euro is daarom niet toereikend.

We kunnen echt het verschil maken. En mensen die vanuit een andere overtuiging in het leven staan: hen wordt niets ontnomen. Er komt alleen iets fundamenteels bij: de vrijheid en het vertrouwen om jezelf te ontdekken en te zijn. Voor elke inwoner. Het kan een hoop sombere gevoelens besparen.

1. Preventie is een van de speerpunten van dit college. Daarom de vraag: hoe staat u hierin?
2. En aan de andere partijen: Doet u mee en maken we meer capaciteit vrij, namelijk  1fte? En bent u bereid het budget te verhogen?

Wat D66 betreft gaan we voor de gastvrije stad waar iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn, met de gemeente als voortrekker. In de tweede termijn zal ik onze ideeën toelichten: extra ambtelijke capaciteit en verhoging van het budget voor onder andere een online platform.