Een Harderwijk waar je écht jezelf mag zijn

“Die mensen willen toch juist niet in een hokje gestopt worden? Zet je jezelf niet juist in een hokje met dat hele alfabet?”. Dit is een vraag die veel gesteld wordt aan Rianne Bosch-Mulder, die zich in haar werk en in de steunfractie hard maakt voor dit thema. Wat haar betreft benadrukt deze vraag júist de noodzaak van de toekomstplannen.

Vaker aangifte tegen fysieke of seksuele aanval

“Wist je dat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat 22% van de LHBTI-volwassenen ooit aangifte heeft gedaan van een fysieke of seksuele aanval? Dat het percentage lesbische, homoseksuele en biseksuele leerlingen dat wordt gepest, twee keer hoger ligt dan het percentage heteroseksuele leerlingen? Dat homoseksuele jongens en biseksuele meisjes vaker te maken krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag? Dat er vaker sprake is van werkloosheid, dakloosheid, vooroordelen, verbale agressie en discriminatie?”.

Diversiteit en identiteit

LHBTIQ’ers hebben door deze invloeden van buitenaf kwetsbaarheden. Dat zie je terug in de psychische gesteldheid van deze doelgroep. Een greep uit de vele feiten die bekend zijn: zelfmoordpogingen komen 4,5 keer vaker voor onder lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren vergeleken met heteroseksuele jongeren. “Dus ja: ik ben vóór het niet in een hokje stoppen. Ik praat liever over diversiteit en identiteit, want dat gaat over iederéén. Maar ik ben ook vóór het kennen en erkennen van kwetsbaarheden. Dat is volgens mij van essentieel belang om als gemeente op een goede manier in te kunnen spelen op problemen.”.

Foto Rianne Bosch

“Wat ik helaas vaak hoor is dat deze kinderen/jongeren slachtoffer zijn van pestgedrag. Niet alleen door leeftijdsgenoten, verbazingwekkend genoeg ook door volwassenen.”

Rianne Bosch

Vanuit eigen ervaring

Rianne spreekt niet alleen vanuit haar kennis uit de boeken. Zij heeft zich als orthopedagoog gespecialiseerd in identiteitsontwikkeling en seksualiteit en spreekt vanuit haar eigen praktijk met kinderen, jongeren en hun ouder(s)/verzorger(s) die met vragen lopen of erg worstelen op dit gebied. “Wat ik helaas vaak hoor is dat deze kinderen/jongeren slachtoffer zijn van pestgedrag. Niet alleen door leeftijdsgenoten, verbazingwekkend genoeg ook door volwassenen. De impact is groot, maar doen we wel genoeg?”.

Ook ziet Rianne dat ouder(s)/verzorger(s) vaak weinig vertrouwen hebben in de hulpverlening. Ze zijn vele malen van het kastje naar de muur gestuurd of ze krijgen de boodschap: hier kunnen we niks mee. Het maakt ouders radeloos, voelen zich met de rug tegen de muur staan.

Dat moet anders, vindt Rianne. “Ik denk dat het belangrijk is te werken aan het vergroten van kennis en sensitiviteit, bijvoorbeeld door middel van campagnes, trainingen en lesprogramma’s. De gemeente kan zelf ook het goede voorbeeld geven door in elk beleidsstuk of plan een inclusiviteits- en diversiteitsparagraaf op te nemen, actief te informeren over meldpunten en netwerken en te communiceren in genderneutrale termen.”

D66 Harderwijk/Hierden staat voor een stad waar je overal jezelf mag zijn, ongeacht je geslacht, seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie. Daar wil Rianne zich blijvend voor inzetten, zo ook binnen D66.