Een groenere toekomst van onze stad

Als 2021 ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat we serieuze stappen moeten zetten om beter om te gaan met de aarde: heftige bosbranden, overstromingen, extreme droogte of juist neerslag. Minder energie en grondstoffen gebruiken, maar ook vooruitdenken en voorbereiden op een veranderend klimaat.

Meer aandacht voor de toekomst

Ook Harderwijk zal de komende jaren zijn verantwoordelijkheid moeten nemen om een echt groene stad te worden. Daarbij zorgt een groene leefomgeving voor meer leefplezier voor mens en dier. Voor D66 is verduurzamen van Harderwijk niet alleen een modeverschijnsel, maar een van de belangrijkste opgaven voor de komende vier jaar.

Dit heeft D66 in Harderwijk voor elkaar gekregen

De afgelopen acht jaar heeft D66 duurzaamheid als basis gekozen en door verschillende succesvolle voorstellen in de raad Harderwijk vergroend. 

Minder steen, meer groen

D66 liep al vroeg voor de troepen uit om werk te maken van een beleid tegen hittestress. Thijs Melkert: “Extreme hitte is een grote bedreiging voor de volksgezondheid. Met name in de versteende binnenstad zie je dat de temperaturen flink oplopen. We moeten dus bewuster omgaan met onze omgeving; meer groen, minder steen.” 

De gemeente heeft hier de afgelopen jaren flink werk van gemaakt door meer bomen te planten, waterreservoirs aan te leggen en op initiatief van D66 bomen te planten op schoolpleinen en deze te helpen vergroenen.

Energieneutraal zwembad

Een zwembad met veel ‘fun’, daar ging de discussie in de raad in 2018 vooral over. En een zwembad moet ook leuk zijn. Maar De Sypel was al jaren het meest energieverslindende gebouw van alle gemeentelijke gebouwen in Harderwijk. 

Daarom kwam D66 met een door de hele raad gesteund voorstel om het nieuwe zwembad energieneutraal te maken. Dat is een eenmalige investering die je later terugverdient: er wordt minder energie verbruikt, en de energie die het zwembad verbruikt, wordt lokaal en duurzaam opgewekt. Een stuk beter voor het klimaat én de portemonnee.

Lastige discussies aan durven gaan

Soms moet je lastige discussies niet uit de weg gaan maar ze juist opzoeken. Als je het einddoel centraal stelt, dan kom je er vanzelf wel uit. Voor D66 is het einddoel een duurzame stad en een leefbare groene omgeving. Dat betekent dat we serieus moeten kijken naar een autoluwe binnenstad en elektrische bevoorrading. “Dit is niet van de ene op de andere dag geregeld, maar je moet hiermee actief aan de slag om stappen te zetten”, aldus Thijs Melkert.

Anders omgaan met afval

Jarenlang hamerde D66 op het belang van het anders omgaan met ons afval. De grondstoffen zijn waardevol en we willen een circulaire stad worden, waar we minder verspillen en meer herwinnen. Al in 2015 riep D66 op om alle inwoners beter hun gft te laten scheiden en dat lijkt eindelijk te gaan lukken in 2022. 

Door beter en bewuster met ons afval om te gaan, houden we de kosten laag en boeken we de meeste milieuwinst. 

Michiel Bruinewoud: “Soms gaat het dan tegen het gevoel in. We zijn heel erg gefocust op onze portemonnee. Maar machines scheiden het afval beter achteraf dan mensen vooraf kunnen. Steeds meer gemeenten komen dan ook terug op bronscheiden van plastic. Beter voor de portemonnee en het milieu. 

Wij kijken graag naar de feiten, maar nemen gevoelens wel serieus. De uitleg en uitvoering moeten goed zijn en kunnen zeker nog een stuk verbeterd worden. Wat D66 betreft werken we toe naar kilobeprijzing, waar je niet betaalt voor het aanbieden van je grijze container, maar de kilo’s afval die je aanbiedt. Dan is het vooraf scheiden van plastic ook zinloos als je alleen maar naar je portemonnee kijkt.”

Voor D66 is het van groot belang dat iedereen mee kan doen. Er moet gekeken worden naar zonnepanelen op elk dak, ook bij woningcorporaties. De opbrengsten van grote energieprojecten, zoals windmolens, moeten direct ten goede komen van de inwoners. Lokaal eigendom is daarom van groot belang.

Harderwijk ligt fantastisch gelegen tussen het Veluwemeer en de prachtige bossen van de Veluwe. Dit brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Het is tijd voor echte actie, actie, actie. 
De afgelopen jaren zijn er hele kleine stapjes gezet. De mouwen moeten worden opgestroopt en het tempo moet omhoog. Alleen zo halen we de doelstellingen voor een gezond klimaat in de toekomst. “Het is te doen. En als het te doen is, en zo belangrijk, dan is het een schandaal dat we het niet doen”, in de woorden van Jan Terlouw.

Meer lezen over onze successen en plannen?